Detail kurzu

Popis kurzu

Na počítačovom kurze ADO.NET - Tvorba databázových aplikácii sa naučíte všetko potrebné pre tvorbu databázových aplikácií – pripájanie k databáze, používanie SQL skriptov pomocou triedy Command na úpravu tabuliek a aktualizáciu záznamov databázy, princípy spracovania záznamov v pripojenom režime triedou DataReader, využitie triedy DataSet v odpojenom režime na uloženie údajov a ich zobrazenie pomocou triedy DataGridView, vrátane master-detail štruktúr, použitie transakcií v multi-užívateľskom prostredí.

Obsah kurzu

 • ÚVOD
 • Poskytovatelia
 • Rôzne databázy, rovnaké typy tried
 • Integrovaný SQL Server
  - Vytvorenie lokálnej databázy v projekte
  - Vytvorenie objektov databázy
  - Pridanie novej tabuľky do databázy
  - Naplnenie tabuľky údajmi
  - Obmedzenia integrovaného SQL Servera

   
 • ARCHITEKTÚRA ADO.NET
   
 • PRIPOJENIE
 • Pripojovací reťazec
 • Pripojenie k databáze MS SQL Server
 • Pripojenie k databáze Access
 • Uvoľnenie použitých prostriedkov
 • Transakcie
 • Pripojenie v návrhovom režime
   
 • PRÁCA S ÚDAJMI DATABÁZY 
 • SQL príkazy – trieda Command
  - Metóda ExecuteNonQuery
  - Metóda ExecuteScalar

   
 • SQL príkazy s parametrami
 • Techniky práce so záznamami
 • DataReader
 • DataSet
  - DataTable
  - DataColumn
  - DataRow
  - Relations

   
 • DataAdapter
  - Update, CommandBuilder
   
 • ZOBRAZENIE ÚDAJOV
 • DataGridView
 • Viazanie na zdroj údajov
 • Prehliadanie a aktualizácia
   
 • MASTER-DETAIL
 • Konektor viazania BindingSource

Cieľová skupina

IT kurz ADO.net - tvorba databázových aplikácií je určený vývojárom databázových aplikácií v C# pre prostredie Windows alebo konzolových aplikácií.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI: 

 • Základné znalosti jazyka C#
 • Základné zručnosti v používaní SQL skriptov
 • Znalosti tvorby Windows Forms aplikácií

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»»  

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Cena kurzu zahŕňa: občerstvenie (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie), osvedčenie, ktoré je potvrdením absolvovania počítačového školenia, sadu neriešených príkladov, študijný materiál spoločnosti IVIT, vypracovaný v slovenskom jazyku.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
Organizátor