Detail kurzu

DPH v praxi – zmeny od 1. 1. 2022 a ich aplikácia do praxe - Ing. Vladimír Ozimý

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Februárový a marcový seminár s Ing. Vladimírom Ozimým vám pomôže zorientovať sa v sérii prijatých legislatívnych zmien a priblíži vám, ako ich správne uplatniť v daňovej v praxi. Preberané budú postupy daňovníka v roku 2022 súvisiace s ich registráciou, prevodom nehnuteľností, prenosom daňovej povinnosti, dodaním alebo prijatím tovaru v rámci zahraničia, využitím osobitnej úpravy zdanenia (OSS, IOSS) či nahlasovaním bankových účtov. V nadväznosti na problematiku ručenia za daň si tiež priblížime riziká v prípade, že platiteľ DPH nenahlási číslo bankového účtu a možnosti rozdelenia platby. 

 

Školenie budeme zároveň vysielať aj ONLINE (10. 3. 2022)

Obsah kurzu

Program

 • Dodanie tovaru v rámci EÚ, posúdenie podmienok predaja tovaru na diaľku (zásielkový predaj) a intrakomunitárnej dodávky do EÚ; využitie osobitnej úpravy zdanenia (OSS, IOSS)
 • Premiestnenie tovaru na účely podnikania do iného členského štátu; riziká spojené s pohybom tovaru, ak tovar nekončí v tuzemsku, ak ide o nepohyblivú dodávku a ďalšie posúdenia v praxi
 • Riziko ručenia za daň, ak platiteľ DPH nenahlási číslo bankového účtu; možnosť rozdelenia platby.
 • Fakturačné princípy (elektronická faktúra verzus listinná) a povinnosti platiteľa a zdaniteľnej osoby
 • Vybrané témy z praxe:
  • prevod nehnuteľností, režim DPH a vplyv na zmenu účelu pri investičnom majetku
  • posúdenia práva na odpočítanie dane vo väzbe na nadobudnutie investičného majetku
  • prijatie služby zo zahraničia, prenos daňovej povinnosti, neregistrovanie zdaniteľnej osoby a vplyv na daňovú povinnosť, lehoty na podanie DP, vyrovnanie daňovej povinnosti
  • stavebné činnosti a predaj špecifického tovaru s prenosom daňovej povinnosti v tuzemsku
  • predaj tovaru zahraničnou osobou na území SR a prenos daňovej povinnosti na zdaniteľnú osobu, lehoty na podanie DP, vyrovnanie daňovej povinnosti
 • Diskusia


Harmonogram

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed. Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.
Profil lektoraIng. Vladimír Ozimý

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

Cieľová skupina

pre všetkých ktorých táto téma zaujíma . . .

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor