Detail kurzu

BIZNIS PROTOKOL (nielen) pre samosprávu

Veronika Fitzeková

Popis kurzu

Aj v samospráve platí biznis protokol. Dvojdňový prezenčný tréning (nielen) pre zástupcov samosprávy. Dokonale reprezentujte mesto/obec vo vzťahu k iným inštitúciám 

Účastník po absolvovaní: 

·       Rozšíri si poznatky v oblasti obchodného protokolu

·       Získa istotu komunikácie v úradnom styku

        Dokáže vhodne a primerane komunikovať všetkými kanálmi 

        Vie, že vizitky nie sú len papierové 

·       Zlepší svoje vystupovanie pri oficiálnych podujatiach

·       Pracovné udalosti bude zvládať bez stresu a s istotou

Obsah kurzu

BLOK 1

Etiketa v úradnej komunikácii

·       Spoločenská prednosť v pracovnom styku

·       Vizitky nie sú len papierové

·       Telefonická etiketa

·       Mobilná etiketa

·       Elektronická etiketa

·       Písomná etiketa

·       Online etiketa

  

BLOK 2

Dokonalá prezentácia – ako má vyzerať?

·       Prečo je názov dôležitý?

      Začiatok & koniec

·       Aké je vaše posolstvo?

·       Stručnosť & kreativita

·       Ako sa na vystúpenie pripraviť?

Zlaté pravidlo speakrov

BLOK 3

Pracovné návštevy a pracovné spoločenské udalosti

·       Etiketa pri prijímaní návštev

·       Kde prijímame návštevu?

·       Kedy je to načas?

·       Privítanie a priebeh návštevy

·       Obsluha návštevy a občerstvenie

·       Small talk

·       Komplimenty

·       Aké pracovné spoločenské udalosti organizujeme?

·       Pozvánky

 

BLOK 4

VIP akcie bez stresu – pripravte sa na každého hosťa

·       Kto je VIP hosť?

·       Dary a kvety – prijímanie a odovzdávanie

·       Udeľovanie ocenení

·       Organizovanie domácich a zahraničných návštev

·       Pracovný obed/večera (zasadací poriadok, menu, prípitky)

Jednotný štátny protokol SR (protokolárne poradie predstaviteľov SR)Cieľová skupina

Predstavitelia samosprávy - primátori, viceprimátori, starostovia, poslanci, kontrolóri, prednostovia, vedúci pracovníci úradov

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

Dvojdňový praktický tréning so spätnou väzbou, coffee break (4x), písomný materiál

Hodnotenie
Organizátor