Detail kurzu

aplikácia CERAA a CERAAGlove v priemyselnej ergonómii

Asseco CEIT, a.s.

Popis kurzu

CERAA modul 1-3

·      Cieľom implementácie a využívania jednotlivých modulov aplikácie CERAA je rýchle a efektívne hodnotenie priestorových a zorných podmienok pracoviska, pracovných polôh pri jednotlivých pracovných činnostiach, hodnotenie ručnej manipulácie s bremenom a hodnotenie pracovísk so zobrazovacou jednotkou, v zmysle legislatívy SR a Európskych technických noriem.

·      Cieľom školenia k aplikácii CERAA je osvojenie si práce s jednotlivými modulmi.

·      Cieľom prislúchajúceho školenia je oboznámiť účastníkov so zásadami ergonómie a projektovaním pracovísk v zmysle ergonómie a pripraviť ich pre efektívne využívanie aplikácie CERAA, aby boli v budúcnosti schopní realizovať hodnotenie pracovísk s využitím tohto nástroja.

 

CERAA GLOVE modul 4

·      Získanie exaktných informácií o vyvíjaných silách v definovaných technických úchopoch ruky, či silách vyvíjaných jednotlivými senzormi na dlani ruky.

·      Kvantifikácia prekročených limitov vyvíjanej sily ruky v čase na základe implementovanej metodiky v aplikácií.

·      Kvantifikácia zníženia potrebnej vynakladanej sily implementáciou navrhnutých nápravných opatrení počas fázy návrhu.

·      Eliminácia nadmerne vynakladaných síl v technických úchopoch ruky a s tým spojené riziko poškodenia zdravia.

 

Hlavné oblasti školenia:

-          Priemyselná ergonómia a detailné projektovanie pracovísk.

-          Práca s aplikáciou CERAA (jednotlivé moduly).

 

Obsah kurzu

Blok č. 1 – PRIEMYSELNÁ ERGONÓMIA a DETAILNÉ PROJEKTOVANIE PRACOVÍSK


1)      Riziká z pohľadu fyzickej záťaže

2)      Pracovné polohy, bremená a repetitívne činnosti.

3)      Prax v priemyselnej ergonómii.

4)      Platná legislatíva a normatívna podpora  – (prepojenie na Blok č.2).

5)      Metódy a analýzy fyzickej a mentálnej záťaže.

6)      Ergonomické požiadavky na pracovisko.

7)      Projektovanie pracovísk a súvisiace zásady.

1)      Funkčné a rozmerové parametre pracoviska.

2)      Optimálne usporiadanie pracoviska.

3)      Práca so zobrazovacími jednotkami.

 

Blok č. 2 – CERAA - aplikácia


1)      Odborné pozadie aplikácie.

2)      Fungovanie aplikácie.

3)      Použitie aplikácie.

4)      Jednotlivé moduly v praxi.

5)      Modul priestorová dispozícia a pracovné polohy

6)      Hodnotenie podľa legislatívy a hodnotenie na základe technickej normy.

7)      Modul bremená.

8)      Modul indirektné pracoviská.

 

Blok č.3 – CERAA Glove


1)      Problematika akčných síl ruky.

2)      Hodnotenie akčných síl ruky.

3)      Praktická aplikácia produktu CERAA Glove

4)      Ukážka práce s aplikáciou CERAA Glove.

5)      Praktické využívanie aplikácie na vybraných prípadových štúdiách.

6)      Praktické ukážky využívania aplikácie priamo na pracoviskách v podniku za účasti lektora

Cieľová skupina

Všetci, ktorých zaujíma oblasť priemyselnej ergonómie
Certifikát certifikát Slovenskej ergonomickej spoločnosti
Hodnotenie
Organizátor