Detail kurzu

ONLINE - Manažérske vzdelávanie vedúcich pracovníkov v štátnej správe, vhodné aj pre firmy

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Prehĺbiť manažérske zručností prostredníctvom inšpirácie v manažérskych témach a vlastnej sebareflexii manažéra. Porozumieť odlišným štýlom vedenia a naučiť sa ich efektívne využívať v praxi. Naučiť sa poskytovať spätnú väzbu motivačným spôsobom. Pripraviť sa na náročné situácie v manažérskej práci. Získať praktické tipy pre online alebo hybridné fungovanie v manažérskej roli so svojim tímom.

Obsah kurzu

Štýly vedenia podľa zrelosti človeka a situácie

Manažérsky koučing a delegovanie – kedy a ako použiť

oskytovanie manažérskej spätnej väzby

Čo motivuje a čo demotivuje ľudí – práca s motiváciou

Manažérske situácie a ich riešenie

BONUS: Tipy pre efektívne fungovanie v manažérskej roli v online svete

Cieľová skupina

Kurz určený pre vedúcich pracovníkov, personalistov, vedúcich HR oddelení, manažérov, majiteľov firiem, riaditeľov a všetkých, ktorí majú o problematiku záujem.
Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor