Detail kurzu

Biznis protokol a sociálna etiketa

IPA Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu


Znalosť spoločenského a diplomatického protokolu pri štátnych a pracovných návštevách, etiketa v pracovnom a spoločenskom styku  s domácimi a zahraničnými partnermi.

Obsah kurzu

8:30 - 16:30
 • Etiketa - kto má prednosť, kto je významnejší
 • Vizitky a navštívenky - sú ešte moderné? Ako s nimi pracovať?
 • Pozdravy - kedy a ako?
 • Vyhráva len pripravený - faux pa, sú prípustné v SP? Ako právne stolovať.
 • Dialóg alebo výsluch? - small talk ako súčasť SP
 • Signály – neverbálna komunikácia - čo nám signalizuje neverbálny prejav
 • Nehanbite sa - kto oslovuje prvý, vykanie, tykanie
 • Lúčime sa 
 • Podávanie rúk - aj v čase covidu...
 • Spoločenské podujatia - druhy spoločenských podujatí
 • Spoločenské oblečenie - business etiketa a jej obchádzanie
 • Obed: Etiketa stolovania

Cieľová skupina

 • všetci, ktorí si uvedomujú význam slušnosti, ktorá otvára dvere na ceste budovania úspešnej osobnej a profesijnej kariéry
 • všetci, ktorým záleží na prevencii pred spoločenskými faux pas

Cena: 219,-€ bez DPH/ 1 deň
V účastníckom poplatku je zahrnutá:

 • účasť na školení,
 • podkladové materiály,
 • obed a občerstvenie,
 • osvedčenie.

Ubytovanie nie je v účastníckom poplatku.
Celé znenie  Obchodných podmienok. 

Certifikát Osvedčenie IPA Slovakia s.r.o. o absolvovaní programu. Poznámka k cene

Účasť na školení, podkladové materiály, obed a občerstvenie, osvedčenie.

Hodnotenie
Organizátor