Detail kurzu

(NE)viditeľná etiketa (na pracovisku)

Veronika Fitzeková

Popis kurzu

Obchodný protokol platí v každej firme, v každej kancelárii, v každom zamestnaní. Rozhoduje o tom ako nás vnímajú naši obchodní partneri, nadriadení, kolegovia. Vôbec nie je jedno, aké signály v práci vysielame – či vieme nadviazať kontakt, správne komunikujeme emailom, poznáme etiketu online stretnutí, vieme sa primerane obliecť, dokážeme dať kompliment, alebo či máme vhodné vizitky (viete, že nie sú len papierové?). Rozšírte si poznatky v oblasti obchodného protokolu a získajte istotu v pracovných vzťahoch. 

Obsah kurzu

·       Spoločenská prednosť v pracovnom styku

·       Vizitky nie sú len papierové

·       Telefonická etiketa

·       Mobilná etiketa

·       Elektronická etiketa

·       Písomná etiketa

·       Online etiketa

·       Robia šaty človeka?

·       Etiketa pri prijímaní návštev

·       Kedy je to načas?

·       Small talk – robte to ako naše babičky

·       Komplimenty – tajná komunikačná zbraň

·       Pracovné spoločenské udalosti

·       Naučme sa čítať pozvánky

·       VIP akcie bez stresu

·       Dary a kvety – prijímanie a odovzdávanie

·       Tajomstvo dobrej prezentácie


Cieľová skupina

Každý, kto sa chce v pracovnom prostredí dobre prezentovať a v práci vystupovať bez stresu a s istotou 
Certifikát Certifikát o absolvovaní Poznámka k cene

Praktický kurz so spätnou väzbou, coffee break, písomný materiál, certifikát

Hodnotenie
Organizátor