Detail kurzu

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú spôsobilosť vyplniť samostatne sebahodnotenie TISAX a správne sa odvolávať na zodpovedajúce vecné dôkazy o efektívnom splnení požiadaviek TISAX.

Obsah kurzu

Kurz bude prebiehať v dvoch 0,5 dňových online školeniach

1. Časť

 • Ciele a účel hodnotenia TISAX
 • Proces hodnotenia TISAX a jeho účastníci
 • Pravidlá pre určenie rozsahu hodnotenia TISAX
 • Obsah sebahodnotenia TISAX
 • Úrovne hodnotenia súladu TISAX a jeho výsledky
 • Porovnanie požiadaviek ISO/IEC 27001 a TISAX
 • Správa z hodnotenia TISAX a spôsoby jej zdieľania

2. Časť

 • Sebahodnotenie bezpečnosti informácií – Politiky a organizácia
 • Sebahodnotenie bezpečnosti informácií – Ľudské zdroje
 • Sebahodnotenie bezpečnosti informácií – Fyzická bezpečnosť a kontinuita činností
 • Sebahodnotenie bezpečnosti informácií – Riadenie identity a prístupov
 • Sebahodnotenie bezpečnosti informácií – IT a kybernetická bezpečnosť
 • Sebahodnotenie bezpečnosti informácií – Vzťahy s dodávateľmi
 • Sebahodnotenie bezpečnosti informácií – Súlad
 • Sebahodnotenie ochrany osobných údajov
 • Sebahodnotenie pre ochranu prototypov

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.
Certifikát Certifikát o účasti alebo o úspešnom absolvovaní

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421907933115
daniela.matyasova@dnv.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať