Detail kurzu

KOUČ 104 hodín – Certifikovaný výcvik v koučingu

Power Coaching s. r. o.

Popis kurzu

Akreditovaný kurz KOUČ 104 hod. ponúka najvyššiu odbornú úroveň v koučingu. Podporíme ťa k získaniu medzinárodných titulov a budeme ťa sprevádzať na celej tvojej ďalšej ceste koučingu. Tak neváhaj sa stať aj ty súčasťou našej Power Coaching rodiny!

Obsah kurzu

Skús si najskôr odpovedať na tieto 3 otázky:

 • Vieš, čo v živote chceš dosiahnuť a kde chceš byť?
 • Pozri sa na svoju súčasnú situáciu a zhodnoť, kde sa nachádzaš, či si spokojný alebo sa chceš posunúť ďalej?
 • Chceš nájsť správny spôsob, ako sa posunúť vpred?
Potom je náš kurz pre teba ako stvorený! Pomôžeme ti nie len nájsť cestu, ale privedieme ťa tam, kde by si chcel byť. 

ČO ZAHŔŇA KOMPLETNÝ BALÍK?

 • Certifikát o absolvovaní kurzu akreditovaného ICF s možnosťou získania medzinárodných certifikátov /napr. ACC, PCC, MCC/
 • Osvedčenie MŠVVaŠ SR o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
 • Certifikát Power Coaching o absolvovaní KOUČ 104 hod.
 • Používanie loga ACPC (Approved Coach by Power Coaching) k prezentovaniu sa ako certifikovaný kouč
 • Členstvo v klube absolventov KOUČ 104
 • 10 mentoringov v hodnote 1200 € s platnosťou 12 mesiacov od skončenia kurzu zdarma
 • Príprava na certifikáciu ACC /usmernenie pri vypracovaní žiadosti + príprava na test/
 • Možnosť bezplatného zopakovania si výcviku 1x počas 1 roka od ukončenia výcviku
 • 10% zľava na všetky služby poskytujúce Power Coaching
 • Učebný materiál

ČO VŠETKO NADOBUDNEŠ?
 • Prax v life, business a executive koučingu, dokonca aj v tímovom koučingu
 • Schopnosť využívať 8 kompetencií kouča podľa ICF a špecifiká koučingu
 • Schopnosť samostatne pracovať s klientom a efektívne viesť koučingové sedenia
 • Využívať množstvo nástrojov na praktické koučovanie a diagnostikovanie osobnosti
 • Schopnosť komunikovať efektívne a presvedčiť na základe dôvery
 • Schopnosť definovania očakávaných kvalitatívnych a kvantitatívnych výstupov
 • Zvýšenie vlastného sebavedomia a posilnenia sebareflexie v rámci koučovacieho procesu

OBSAH VÝCVIKU KOUČ 104 HODÍN:
Výcvik tvorí 70% prax a 30% teória
 • Rozdielne školy koučingu
 • Solution focuse koučing a Self koučing
 • Cieľ koučingu - pozitívny, aktívny, etický
 • Kľúčové kompetencie kouča podľa ICF /8 kompetencií kouča/
 • Aplikácia koučingu v rôznych profesiách
 • Praktické ukážky koučingu
 • Koučingový proces a techniky efektívnej komunikácie
 • Koučingový rozhovor a silné otázky
 • Aktívny a pasívny jazyk
 • Komunikačné kanály
 • Jednoduché a pokročilé metódy na individuálny koučing
 • Základné metódy pre business koučing
 • Proces kontroly a zodpovednosť kouča
 • Samotné koučovanie s prítomnosťou kouča

AKO VYZERÁ ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA?
 • Uskutoční sa v posledný deň výcviku, pred 3 člennou komisiou
 • Pozostáva z vedomostí, ktoré získate priamo na kurze
 • Priebeh skúšky: 1. časť: písomná / test, 2. časť: ústna / koučingový rozhovor

Kurz je možné absolvovať aj prezenčne aj formou ONLINE. Kurz je špecificky rozdelený do jednotlivých etáp počas 12 dní, pričom posledný deň uzatvárame záverečnou skúškou.

CENA:
4100,00 Eur 
s DPH
 • Ak si študent, psychológ, mamička na materskej, dôchodca alebo nezamestnaný, poskytneme ti zľavu od 10% - 70%!
 • Možnosť platby na splátky
 • Možnosť preplatenia celého výcviku úradom práce – napr. program REPAS

Kurz stanovený v tomto termíne sa bude školiť prezenčne . Kurz je špecificky rozdelený do jednotlivých etáp počas 12 dní, pričom posledný deň uzatvárame záverečnou skúškou.


TEŠÍME SA NA TEBA (budúceho kouča)!

Cieľová skupina

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ?
 • Pre všetkých, ktorí chcú získať kvalifikáciu kouča s neobmedzenou platnosťou
 • Pre všetkých, ktorí chcú mať možnosť získať v rámci svojej praxe ďalšie medzinárodné certifikácie (ACC, PCC, MCC)
 • Pre všetkých, ktorí majú záujem zvýšiť si kvalifikáciu, napr.: osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, tímlídri, personalisti, majitelia spoločností, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, psychológovia a ďalší...
 • Pre všetkých, ktorí majú záujem posunúť sa v rámci vlastného sebarozvoja
Certifikát Certifikát - Approved coach (ICF, ACPC, ACSTH)

Kontaktná osoba

Ing. Fania Bilková
0948 078970
bilkova@powercoaching.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať