Detail kurzu

Zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku, s ním súvisiaca novela ZKR a ďalších predpisov

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie venované zákonu č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku a preventívnym opatreniam. Lektor sa rovnako venuje zmenám v zákone o konkurze a reštrukturalizácií. Buďte v obraze a diskutujte s odborníkom.

Obsah kurzu

Zákon č. 111/2022 Z.z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • transpozícia Smernice 2019/1023 z 20. júna 2019
 • ciele zákona
 • nová definícia platobnej neschopnosti
 • medzera krytia
 • hrozba úpadku
 • povinnosti súvisiace s hroziacim úpadkom dlžníka

Preventívne konania

 • verejná preventívna reštrukturalizácia a neverejná preventívna reštrukturalizácia
 • návrh na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie a koncept plánu
 • poradca, správca a súd vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii
 • dočasná ochrana dlžníka
 • verejným plánom dotknutí a nedotknutí veritelia
 • príprava, schvaľovanie a účinky verejného plánu

Novela ZKR

 • elektronizácia a zjednodušenie návrhu na vyhlásenie konkurzu
 • zmeny pri prevode alebo prechode pohľadávky v konkurznom konaní
 • zmeny v procese prihlasovania pohľadávok
 • zmeny súvisiace s veriteľskými orgánmi
 • ďalšie zmeny v konkurznom konaní
 • zmeny v reštrukturalizácii a v oddĺžení

Zmeny v iných predpisoch

 • novela zákona o správcoch a špeciálni správcovia
 • zmeny v spôsobe odmeňovania správcov
 • zmeny vo vykonávacích predpisoch súvisiace s digitalizáciou insolvenčných konaní

Cieľová skupina

všetkým záujemcom o danú problematiku

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať