Detail kurzu

Požiadavky normy ISO 14001:2015

SGS SLOVAKIA

Popis kurzu

Filozofiou školenia je odovzdať účastníkom know-how, vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu fundovanejšie a efektívnejšie pracovať v oblasti systémov riadenia kvality a životného prostredia v organizácii. Pritom nepôjde len o semináre a prednášky, ale aj o odovzdanie praktických rád a skúsenosti v podaní našich odborníkov – profesionálov, ktorí sú priamo zapojení do certifikácie týchto systémov v podnikoch na Slovensku a v zahraničí.

Cieľ školenia: nosná časť je zameraná na podrobný výklad normy ISO 14001:2015,  sprevádzaná príkladmi z praxe. Účastník školenia získa potrebné informácie a zároveň praktické nástroje pre úspešné a účinné auditovanie systému riadenia environmentálneho manažérstva.

Obsah kurzu

RÁMCOVÝ PROGRAM ŠKOLENIA:

POŽIADAVKY NORMY EMS

  • 08.30 Registrácia účastníkov
  • 09.00 Norma ISO 14001:2015
  • 12.00 Obed
  • 12.30 Norma ISO 14001:2015
  • 14.00 Záver auditu

Cieľová skupina

Školenie je určené predovšetkým pracovníkom, ktorí v organizácii sú alebo budú zastávať funkciu interného audítora, ktorý má, alebo bude mať zodpovednosť a právomoc na zavedenie a udržiavanie požiadaviek systému manažérstva v súlade s normou ISO 14001:2015.
Certifikát Osvedčenie - Požiadavky normy Poznámka k cene

cena zahŕňa: náklady na organizačné a odborné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, vystavenie osvedčenia s 3-ročnou platnosťou v Sj a Aj

Kontaktná osoba

Lenka Hrabčáková
+421 918 508 338
lenka.hrabcakova@sgs.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať