Detail kurzu

Word: Zo začiatočníka na pokročilého

itlektor.eu

Popis kurzu

V online kurze Word: Zo začiatočníka na pokročilého sa oboznámite s kompletnou prácou v textovom editore Word. Nájdete v ňom viac ako 110 videí, ktoré spolu trvajú viac ako 5 hodín.

Obsah kurzu

Klávesové skratky
Klávesové skratky – dokument
1. 2x klik na slovo (0:20)
2. 3x klik na slovo (0:42)
3. CTRL + A – Označovanie textu (0:17)
4. CTRL + B – Tučné písmo (0:15)
5. CTRL + Backspace alebo Delete – Vymazávanie slov (1:17)
6. CTRL +C a V – Kopírovanie a prilepenie (0:32)
7. CTRL + E, L, R, J – Zarovnávanie textu (0:53)
8. CTRL + Home a End – Presúvanie v dokumente (0:30)
9. CTRL + Enter – Zlom strany (1:12)
10. CTRL + F a H – Nájsť a nahradiť (1:17)
11. CTRL + F1 – Zbaliť a rozbaliť pás nástrojov (0:27)
1.12 CTRL + G a F5 – Prejsť na (1:03)
13. CTRL + I – Kurzíva (0:15)
14. CTRL + K – prepojenia (1:11)
15. CTRL + N – Nový dokument (0:31)
16. CTRL + myš – Označovanie textu (0:21)
17. CTRL + P – Možnosti tlačenia (0:21)
18 – CTRL + S – Uložiť ako (0:25)
19. CTRL + SHIFT + Space – Pevná medzera (3:28)
20. CTRL + U – Podčiarknutie (0:14)
21. CTRL + X a V – Vystrihnúť a prilepiť (0:34)
22. CTRL + Z – Krok späť (0:38)
23. – F12 – Uložiť ako (0:31)
24. F4 – Zopakovanie posledného kroku (0:49)
25. PageUp a PageDown – Presúvanie v dokumente (1:33)
26. SHIFT + Enter – Nový riadok v odseku (1:08)
27. SHIFT + myš – Označovanie textu (0:49)
28. – SHIFT + TAB a TAB – Viacúrovňové zoznamy (1:24)
29. ALT + myš – Označovanie textu (1:45)

Kopírovanie z iných zdrojov
1. Prilepiť špeciálne (4:59)

Formátovanie textu – úprava textu
Formátovanie textu – dokument
1. Formátovanie textu – Základy (3:58)
2. Formátovanie textu – Úprava textu (2:13)
3. Formátovanie textu – Zarovnanie textu (1:18)
3.1 – Zarovnávanie textu cez skratky (0:53)
4. Formátovanie textu – Riadkovanie a medzery pred a za odsekom (3:11)
5. Formátovanie textu – Orámovanie a výplň (2:44)
6. Rozšírená ponuka formátovania (1:28)

Zoznamy – nečíslované, číslované a viacúrovňové
1. Ako vytvoriť číslovaný, nečíslovaný a viacúrovňový zoznam? (6:00)

Zarážky tabulátora
1. Zarážky tabulátora – Čo to je a načo slúžia? Práca s nimi. (12:26)
2. Zarážky a tabuľka (2:33)
3. Zarážky a vodiace znaky / čiary (2:13)

Nájsť a nahradiť – vyhľadávanie a nahrádzanie textu
1. Nájsť a nahradiť – Možnosti tohto nástroja (3:29)

Štýly – formátovanie
Štýly – dokument
1. Štýly – Načo vo Worde slúžia? (2:58)
2. Štýly – Ako ich nastaviť? (6:44)
3. Štýly – Číslovanie nadpisov (2:08)
4. Štýly – Vytvorenie obsahu (1:42)
5. Štýly – Vlastné štýly (3:14)

Ilustrácie/objekty – obrázky, tvary, ikony, smartarty, grafyIlustrácie – dokument
1. Ilustrácie – Titulná strana a zlomy (2:30)
2. Ilustrácie – Obrázky – kompletná práca s nimi (9:30)
3. Ilustrácie – Tvary a ikony – ich možnosti (2:54)
4. Ilustrácie – SmartArt – grafické prvky (7:53)
5. Ilustrácie – Grafy (2:53)
6. Ilustrácie – Symboly a rovnice (2:37)
7. Ilustrácie – 3D modely (2:45)
8. Vodotlač, farba strany a orámovanie strany (2:56)
9. Video vo Worde (2:19)

Tabuľky
Tabuľky – dokument
1. Vytvorenie jednoduchej tabuľky (1:14)
2. Formátovanie – dizajn v tabuľkách (4:48)
3. Riadky a stĺpce – Pridávanie, odstránenie a iné možnosti (3:43)
4. Šírky, výšky a prispôsobenia v tabuľkách (2:21)
5. Mriežky, kreslenie, zarovnania a zlúčenia (4:08)
6. Zoradenie, hlavičky v tabuľke a výpočty (4:51)
7. Vytvorenie tabuľky z tabulátorov (1:30)
8. Vytvorenie neštandardných tabuliek – kreslenie a delenie buniek (3:42)

Nastavenie strany
Nastavenie strany – dokument
1. Nastavenie strany – Okraje, veľkosť papiera, orientácia, stĺpce (3:28)
2. Nastavenie strany – Zlomy (5:28)
3. Rýchle otočenie strany (1:19)

Prepojenia
Prepojenia – dokument
1. Prepojenia – Na štýly – Nadpisy 1., 2., 3. … úrovne (2:24)
2. Prepojenie – Na ľubovoľné miesto – Záložky (1:55)
3. Prepojenia – Na súbory alebo webové stránky (2:23)

Hlavička a päta
Hlavička a päta – dokument
1. Hlavička a päta – Čo to je a načo slúži? (6:18)
2. Hlavička a päta – Číslovanie strán (3:43)
3. Hlavička a päta – Číslovanie od určitej strany (3:41)
4. Hlavička a päta – karta Návrh (6:23)
5. Najčastejšia chyba pri číslovaní strán (4:54)

Rýchle časti, podpisy a dátumy
1. Podpisy – Ako ich vytvoriť? (2:32)
2. Rýchle časti – Ako fungujú? (4:05)
3. Podpisy – Vytvorenie miesta na podpisy (1:55)

Zobrazenie dokumentu
1. Rôzne možnosti zobrazenia dokumentov (3:07)
2. Lupa a jej možnosti (1:38)
3. Rozdelenie dokumentu vo Worde (3:37)

Referencie – Obsah z textu, tabuliek, obrázkov, grafov… Bibliografia, Poznámky pod čiarou
1. Referencie – Poznámky pod čiarou a vysvetlivky (2:57)
2. Referencie – Vytvorenie obsahu z dokumentu (4:14)
3. Referencie – Obsah z vlastných štýlov (2:54)
4. Referencie – Obsah z tabuliek, obrázkov, grafov a pod. (5:08)
5. Referencie – Bibliografia a citácie (5:59)
6. Referencie – Register (2:05)

Ako formátovať rozsiahle dokumenty? (zmluvy, bakalárky, diplomovky…)
Ako formátovať dokumenty – dokument
1. Nastavte si okraje (1:03)
2. Naformátujte si text – štýly (6:11)
3. Očíslujte si kapitoly – zoznamy (1:09)
4. Nastavte si poznámky pod čiarou a citácie (1:52)
5. Popisy pre objekty – tabuľky, grafy, obrázky… (2:43)
6. Nastavte si číslovanie strán (2:55)
7. Vytvorte obsahy – Bibliografia, tabuliek, obrázkov a nadpisov (2:42)

Revízie – Komentáre, sledovanie zmien, porovnávanie dokumentov a gramatika
Revízie – dokumenty
1. Komentáre – Kompletná práca s nimi (3:40)
2. Sledovanie zmien – Načo slúži? (1:27)
3. Sledovanie zmien – Ako tento nástroj zapnúť a nastaviť? (4:29)
4. Zmeny – Prijímanie alebo odmietanie zmien – práca s nimi (2:55)
5. Porovnať – Ako porovnať 2 dokumenty vo Worde? (3:34)

Hromadná korešpondencia
Hromadná korešpondencia – dokumenty
1. Hromadná korešpondencia – načo slúži – Listy (11:35)
2. Hromadná korešpondencia – Emaily (6:24)
3. Hromadná korešpondencia – Obálky (4:17)
4. Hromadná korešpondencia – Menovky/Označenia (5:26)
5. Hromadná korešpondencia – Pravidlá (4:57)

Formuláre
Formuláre – dokument
1. Formuláre – Načo slúžia (2:34)
2. Formuláre – Ako ich vytvoriť? (13:20)

Zabezpečenie dokumentu
1. Heslo na otvorenie (1:31)
2. Ďalšie možnosti zabezpečenia

Hlasové funkcionality
1. Nahrávanie
2. Čítať nahlas (1:03)

Cieľová skupina

Tento kurz je vhodný pre všetkých, nezáleží na tom či pracujete s Wordom pravidelne na pokročilej úrovni alebo ste sa s prácou vo Worde vôbec nestretli.
Certifikát Áno Poznámka k cene

Doživotný prístup do kurzu

Kontaktná osoba


0903 673 463
lektor@itlektor.eu

Hodnotenie
Organizátor