Detail kurzu

Popis kurzu

Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon v oblasti stavebných prác.

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolvent dostane Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Po dohode možnosť absolvovať jednotlivé moduly zvlášť.

Kurz sa koná v Kežmarku.


Obsah kurzu

1. Modul - Murované konštrukcie - 300 hodín
2. Modul - Povrchové úpravy pri murovaní - 200 hodín

Časový rozsah: 500 vyuč. hod. Presný harmonogram prednášok si účastníci dohodnú na prvom stretnutí pri otvorení kurzu. V praktickej časti účastníci získajú množstvo praktických techník a zručností potrebných na výkon tejto profesie.

Cieľová skupina

Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie minimálne s výučným listom
Certifikát Osvedčenie
Hodnotenie
Organizátor