Detail kurzu

ONLINE - Právne minimum pre starostov a poslancov - HORÚCA NOVINKA

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Vážení poslanci a starostovia - pripravte sa na svoje funkcie s NAMI. Získate všetko čo vo svojich funkciách potrebujete vedieť.

Obsah kurzu

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:

 • Základné kompetenčné pravidlá

 • Originálne a prenesené kompetencie

 • Práva a povinnosti starostu obce

 • Práva a povinnosti poslanca OZ

 • Rokovanie obecného zastupiteľstva: pravidlá, postupy, časté chyby

 • Postavenie obecného úradu

 • Poradné orgány obce

 • Rozpočet: štruktúra a proces prípravy

 • Nakladanie s majetkom obce – základné pravidlá

 • Ďalšie vybrané problémy (územné plánovanie, verejné obstarávanie, personalistika, ...)

 • Diskusia

Cieľová skupina

určené pre novozvolených starostov a obecných/mestských poslancov
Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor