Detail kurzu

Pomocné práce pri výrobe konfekcie

Súkromná spojená škola, Biela voda

Popis kurzu

Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľom kurzu je aby absolvent vzdelávacieho programu samostatne zvládal základné krajčírske úkony s využitím nových moderných trendov pri ich výkone.Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolvent dostane Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Obsah kurzu

Časový rozsah: 200 vyuč. hod. Presný harmonogram prednášok si účastníci dohodnú na prvom stretnutí pri otvorení kurzu. V praktickej časti účastníci získajú množstvo praktických techník a zručností potrebných na výkon tejto profesie.

Cieľová skupina

Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie minimálne s výučným listom. 

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti.

Certifikát Osvedčenie
Hodnotenie
Organizátor