Detail kurzu

ONLINE - Obstarávanie potravín podrobne podľa nových pravidiel

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Účely veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní, účinnej od 31.3.2022 a ich aplikácia v postupoch obstarávania potravín; prehľad novelizovaných ustanovení a inštitútov zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k zákazkám na potraviny.


Obsah kurzu

 • procesy zadávania podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou na potraviny, ktoré predstavujú najviac aplikované postupy v prostredí stravovacích zariadení rôznych verejných obstarávateľov, školských inštitúcií, inštitúcií s doplnkovými funkciami pre školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby a pod.;

 • zadávanie nadlimitných zákaziek na potraviny; ochrana jednotného trhu EÚ;

 • „preferovanie“ lokálnych dodávateľov – ako na to v jednotnom európskom trhu;

 • úprava - zmena finančných limitov;

 • požiadavky na zdravé potraviny sú absolútne legitímne, t.j. environmentálny a sociálny aspekt v obstarávaní potravín;

 • § 11 ZVO (verejní činitelia) ako časovo náročná ingrediencia na spracovanie v obstarávaní potravín;

 • elektronická komunikácia – elektronická platforma, elektronické prostriedky  - povinné priateľstvo s potravinami;

 • verejné obstarávanie už nemožno vnímať ako administratívny proces, naopak, je to príležitosť na dosiahnutie požadovaných cieľov;

 • vzhľadom na princípy, ciele, postupy a nástroje verejného obstarávania čaká nás profesionalizácia;

 • nová definícia bežnej dostupnosti  ustanovená § 2 ods. 5 ZVO je predpokladom možnosti realizácie verejného obstarávania potravín podlimitným postupom zákaziek na tovary a služby bežne dostupné na trhu zjednodušeným postupom podľa § 109 až § 111 ZVO;

 • podmienky účasti v obstarávaní potravín povinne a účelne;

 • o nás bez nás – nové povinnosti prevádzkovateľov elektronických prostriedkov;

 • existuje viacero možností ako pristúpiť k obstarávaniu potravín zo strany jednotlivých obstarávateľských entít; bude vždy na rozhodnutí verejného obstarávateľa, akú stratégiu zadávania zákaziek si zvolí;

 • plány obstarávania podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov; podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie;

 • komisia – on-line;

 • o cene sa môže rokovať aj pred podpisom zmluvy;

 • ÚVO dostal kompetenciu na preskúmavanie ZsNH;

 • Vaše problémy a otázky. 

Cieľová skupina

Určené pre verejných obstarávateľov, záujemcom, uchádzačom a všetkých ktorí majú o problematiku záujem.

Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor