Detail kurzu

Webinár: Z praxe kontrolóra – zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok územnej samosprávy v roku 2023 - PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Na webinári s kontrolórom Jozefom Sýkorom si osvojíte všetky nevyhnutné zručnosti, ktorými ako povinná osoba potrebujete disponovať pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v CRZ – dozviete sa, čo, kde a dokedy ste povinní uchovávaťDetailnejšie sa oboznámite s praktickou aplikáciou zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ďalej s výnimkami zo zverejňovania, s novými náležitosťami zmlúv od 31. 3. 2022, ako aj s nedostatkami,  ktoré doposiaľ lektor objavil pri kontrolách. Napr. si povieme, aké sú najčastejšie chyby v súvislosti s ochranou údajov, na čo si dať pozor pri formálnych a časových náležitostiach a podobne. Do praxe si navyše „odnesiete“ praktické vzory a užitočné kontakty.

Obsah kurzu

Popis

Dozviete sa:

·        Čo všetko sa povinne zverejňuje na webovom sídle/CRZ?

·        Ako správne zverejňovať faktúry?

·        Zverejňujú sa aj odberateľské faktúry?

·        Môžeme zverejňovať aj knihy faktúr?

·        Aké typy zmlúv sa zverejňujú?

·        Čo má byť v zmluve povinne zverejnené?

·        Treba zverejniť i kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa?

·        Musíme zverejniť aj dohody o hmotnej zodpovednosti alebo dodatky k zmluvám?

·        Ako zverejniť zmluvy a objednávky zo školskej jedálne?

 

Pripravované bonusy pre účastníkov

Možnosť zasielania otázok pred konaním seminára a po jeho skončení, smernica o zverejňovaní, spracované odpovede na otázky z praxe a z prezentácie.

 

Cieľová skupina:

Zamestnanci obcí, miest, rozpočtových a príspevkových organizácií, materských, základných a stredných škôl, organizácie školstva (preddavkové organizácie), strediská škôl, školské zariadenia, školy v pôsobnosti obcí a VÚC, hlavní kontrolóri, ekonómovia a účtovníci

 

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

1.      Prehľad povinností zverejňovania škôl

2.      Zverejňovanie zmlúv v praxi

3.      Zverejňovanie faktúr a objednávok

4.      Interné smernice, upozornenia do praxe

5.      Konzultácie s účastníkmi

6.      Predstavenie bonusov

7.      Záver


Harmonogram

09.00 – 11.30 prednáška spojená s diskusiou 


PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy.  Dr. Jozef Sýkora prednáša v programe akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov a  je garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

Cieľová skupina

Zamestnanci obcí, miest, rozpočtových a príspevkových organizácií, materských, základných a stredných škôl, organizácie školstva (preddavkové organizácie), strediská škôl, školské zariadenia, školy v pôsobnosti obcí a VÚC, hlavní kontrolóri, ekonómovia a účtovníci

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor