Detail kurzu

Webinár: Rast cien v stavebníctve a aké sú možnosti predchádzania jeho negatívnym dopadom v roku 2023 - JUDr. Peter Kotvan

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Webinár s advokátom JUDr. Petrom Kotvanom vám poskytne komplexný a zrozumiteľný pohľad jednak na právne aspekty rastu cien v stavebníctve, ako aj na nastavenie vhodnej indexácie. Ak ste osobou účastnou vo výstavbovom procese, tento webinár vás zorientuje v zákonných a zmluvných ustanoveniach týkajúcich sa ceny a dodatočnej úpravy ceny a rovnako tak v úprave zmeny zmluvy a v § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Preberieme tiež tzv. vyššiu moc, podstatnú zmenu okolnostínemožnosť plnenia či súvisiace metodické pokyny. Na záver máte príležitosť konzultovať s lektorom individuálne otázky k danej problematike.

Obsah kurzu

Program

• Rozbor zákonných a zmluvných ustanovení ohľadom ceny a dodatočnej úpravy ceny

• Úprava zmeny zmluvy a rozbor § 18 zákona o verejnom obstarávaní

• Rozbor čl. 13.8 FIDIC VZP

• Vyššia moc

• Podstatná zmena okolností

• Nemožnosť plnenia

• Metodické pokyny ministerstva dopravy č. 6/2018, 19/2022, 27/2022

• Metodický pokyn ÚVO SR č. 6/2022

• Vhodná indexácia


Harmonogram

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiouCieľová skupina

Webinár je určený osobám zúčastneným vo výstavbovom procese, najmä verejným obstarávateľom, odborným garantom, zhotoviteľom, objednávateľom a právnikom

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor