Detail kurzu

Webinár: Práva na odpočítanie dane a povinnosti vrátiť daň vo svetle novely DPH v roku 2023 - Ing. Vladimír Ozimý

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Od 1. 1. 2023 zavádza novela zákona o DPH zmeny v práve na odpočítanie dane. Komu vzniká nárok na odpočítanie dane, aké sú podmienky vzniku práva na odpočítanie dane, kedy platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb a takisto, ako v novom roku uplatniť právo na odpočítanie dane či opraviť odpočítanú daň, vám priblíži na webinári daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Základné princípy odpočítanie dane vo väzbe k faktúre,
  • Povinnosť vrátiť odpočítanú daň z nezaplateného záväzku od 1.1.2023 z pohľadom aj na staršie záväzky,
  • Diskusia


Harmonogram

09.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou 

Profil lektora
Ing. Vladimír Ozimý

Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne poradí desiatkam zákazníkov v rámci Daňovej pohotovosti od Poradcu podnikateľa. Má nespočetné skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní vďaka vlastnej účtovnej spoločnosti Atomgroup, s.r.o., ktorá pôsobí na území SR, ako aj Českej republiky. Rovnako získava veľa skúseností priamo z praxe daňového poradcu pri komunikácii s finančnou správou.

Cieľová skupina

pre všetkých ktorých táto téma zaujíma . . .

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor