Detail kurzu

Webinár: Opatrovateľské služby – žiadosť, posudzovanie odkázanosti a zabezpečenie starostlivosti v roku 2023 - PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Ako postupovať pri poskytovaní opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.? Tejto téme a rovnako tak prechádzajúcim súvislostiam, ako je posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu a v závere samotné zabezpečenie opatrovateľskej služby, sa bude venovať PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. Objasní vám, ako celý proces funguje v praxi a poskytne tiež príležitosť  odborne sa poradiť priamo na webinári.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Ako postupovať pri poskytovaní opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.
  • Posudková činnosť, posudok o odkázanosti na sociálnu službu
  • Konanie o odkázanosti na sociálnu službu
  • Poskytnutie/zabezpečenie opatrovateľskej služby


Harmonogram

09.00 – 10.30 prednáška spojená s diskusiou


PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

Vysokoškolské štúdium absolvovala v odbore sociálna práca. V odbore pracuje od roku 1992 až po súčasnosť. Počas uvedeného obdobia pôsobila v štátnej správe aj samospráve. Vykonávala referenta sociálnoprávnej ochrany, sociálnych služieb (sociálne poradenstvo, kolízny opatrovník maloletých detí, ústavná starostlivosť, práca v teréne).

Po získaní praxe a skúseností pôsobila ako riaditeľka odboru sociálnych vecí na ÚPSVAR v Brezne, neskôr riaditeľka úradu. V rokoch 2015 – 2018 sa venovala najmä projektom v rámci sprostredkovateľského orgánu IROP na MsÚ v Banskej Bystrici, popritom v neziskovej organizácii poskytujúcej sociálne služby v dennom stacionári. Od roku 2019 sa venuje sociálnym službám poskytovaných obcami a mestami ako vedúca odboru sociálnych vecí MsÚ. Od roku 2008 pôsobí ako lektorka a konzultantka pre oblasť sociálnych služieb, komunitného plánovania pre sieť vzdelávacích inštitúcií. Jej profesijný život je zameraný na ľudí a pre ľudí.

Cieľová skupina

pre všetkých ktorých táto téma zaujíma . . .

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor