Detail kurzu

Webinár: Predaj tovaru na diaľku a poskytovanie služieb cez e-shopy z pohľadu DPH (osobitné schémy One-stop-shop) - JUDr. Ing. Peter Schmidt

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Predaj tovaru na diaľku a poskytovanie služieb koncovým spotrebiteľom v rámci EÚ zaznamenali od 1. 7. 2021 zásadné zmeny. Aké? Boli zavedené osobitné schémy označované ako OSS (one-stop-shop). Práve im sa budeme venovať na tomto 4-hodinovom webinári. Ďalšie zmeny nás čakajú od 1. 1. 2024. Ako v súčasnosti funguje a ako naopak  bude fungovať zdaňovanie, kontrola predaja tovaru na diaľku a poskytovanie služieb koncovým spotrebiteľom v rámci EÚ, vám objasní JUDr. Ing. Peter Schmidt.

Obsah kurzu

Popis

Predaj tovaru na diaľku a poskytovanie služieb koncovým spotrebiteľom v rámci Európskej únie zaznamenali od 1.7.2021 zásadné zmeny. Boli zavedené nasledovné osobitné schémy označované ako OSS (one-stop-shop):

  • úprava pre Úniu,
  • úprava mimo Únie,
  • úprava pre dovoz.

Do zdaňovania predaja tovaru na diaľku boli zapojené aj tzv. digitálne platformy, napr. e-shopy, ktoré daný tovar nekupujú do svojho vlastníctva, ale „iba“ uľahčujú prostredníctvom svojej digitálnej platformy predaj tovaru patriaci iným dodávateľom.

Navyše, od 1.1.2024 zavádza Európska únia v DPH legislatíve nové povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb (banky). Títo poskytovatelia platobných služieb budú povinní viesť záznamy a informovať finančné správy v jednotlivých členských štátoch o platbách uskutočnených v prospech dodávateľov tovarov alebo služieb.

 

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU. 


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

Cieľom webinára je vysvetliť, ako funguje zdaňovanie a kontrola predaja tovaru na diaľku a poskytovania služieb koncovým spotrebiteľom v rámci Európskej únie z pohľadu:

  • dodávateľov tovarov a služieb,
  • digitálnych platforiem a
  • poskytovateľov platobných služieb.


Harmonogram

09,00 – 13,00 – prednáška spojená s diskusiou

Profil lektora
JUDr. Ing. Peter Schmidt

Je daňovým poradcom, pričom daňovému poradenstvu sa venuje od roku 2007. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť DPH a problematiku daňových kontrol.

Cieľová skupina

...

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor