Detail kurzu

Webinár: Pripravte sa na kontrolu zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR v roku 2023 - JUDr. Marcela Macová, PhD.

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Úrad na ochranu osobných údajov doposiaľ uložil sankcie vo výške už viac ako 100 000 eur. Čo býva najčastejším pochybením komerčných firiem, verejnej správy a samosprávy, škôl, e-shopov a iných? Všetko, čo musíte poznať o kontrole zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR vám porozpráva JUDr. Marcela Macová, PhD. – bývalá zamestnankyňa Úradu na ochranu osobných údajov a vyhľadávaná poradkyňa pre danú problematiku. Priblíži vám, aké najčastejšie porušenia úrad zistil, koľko pokút úrad uložil, v akej výške a najmä to, ako postupovať v prípade ohlásenej/neohlásenej kontroly.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Všetko, čo musíte poznať o kontrole zo strany Úradu na ochranu osobných údajov SR
  • Prehľad, koľko kontrol úrad vykonal a či skončili protokolom alebo záznamom
  • Aké najčastejšie porušenia úrad zistil
  • Koľko pokút úrad uložil
  • V akej výške úrad pokuty uložil a aká bola najvyššia
  • Príklady cca 20 sankcií
  • Priestor na vaše otázky


Harmonogram

9.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou

Profil lektora
JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.


Cieľová skupina

...

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor