Detail kurzu

Webinár: Monitorovanie priestorov z pohľadu GDPR v roku 2023 - JUDr. Marcela Macová, PhD.

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., vám prináša komplexný a ucelený pohľad na problematiku monitorovania priestorov z pohľadu GDPR. Okrem noviniek, ktoré len nedávno zaviedlo nové usmernenie EDBP ku kamerám, spoznáte tiež povinnosti prevádzkovateľov, lehoty uchovávania videozáznamov a taktiež situácie, na ktoré sa nariadenie GDPR nevzťahuje. Po absolvovaní webinára budete mať jasno v tom, ktoré priestory môžu byť monitorované kamerami, za akých podmienok a ktoré priestory by nemali byť monitorované vôbec. V rámci programu si priblížime aj ďalšie skutočnosti spojené s prevádzkovaním kamerových systémov, napr. čo má obsahovať dokumentácia ku kamerovým systémom, ako má vyzerať test proporcionality a podobne.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

V priebehu školenia budete oboznámení s dôležitými informáciami kladenými na kamerové systémy a ich prevádzkovateľov, ako aj s pravidlami, ktorých sa zmeny nedotknú, napríklad:

  • spôsob a rozsah informácií poskytovaných dotknutej osobe v prvej a druhej vrstve, tzn., kde musíte umiestniť piktogram? Koľko dokumentov potrebujete pri monitorovaní priestorov?
  • odporúčané lehoty uchovávania videozáznamov a povinnosti prevádzkovateľa v prípade, ak chce videozáznamy uchovávať dlhšie,
  • čo má obsahovať dokumentácia ku kamerovým systémom?
  • ako má vyzerať test proporcionality, ak sú kamery prevádzkované na základe oprávneného záujmu,
  • na základe akých právnych základov môžete monitorovať priestory?
  • ktoré priestory môžu byť monitorované kamerami, za akých podmienok a ktoré priestory by nemali byť monitorované vôbec,
  • situácie, na ktoré sa GDPR nevzťahuje,
  • ako prebieha kontrola kamerových systémov z pohľadu Úradu na ochranu osobných údajov SR?
  • rozoberieme si  niekoľko rozhodnutí o uložení sankcie zo strany Úradu pri kontrole kamier
  • priestor na vaše otázky


Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška spojená s diskusiou

Profil lektora
JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.


Cieľová skupina

...

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor