Detail kurzu

Rozvoj kompetencií emočnej inteligencie (EQ) pre manažérov/lídrov (Emočná inteligencia pre manažérov)

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Náš kurz sme navrhli s cieľom rozvíjať a zdokonaliť  schopnosti lídrov/manažérov riadiť svoje tímy nielen z hľadiska výkonnosti a výsledkov, ale aj vytvárať pozitívne a podporujúce pracovné prostredie pre svojich zamestnancov. Najnovšie výskumy ukazujú, že organizácie, v ktorých môžu zamestnanci bezpečne a pohodlne vyjadriť svoje pocity, sú úspešnejšie, kreatívnejšie a produktívnejšie. Emócie sú totiž neoddeliteľnou súčasťou aj pracovného života a preto je nevyhnutné naučiť sa s nimi pracovať. Ak rozumieme vlastným emóciám a vieme ich zvládať a prejavovať správnym spôsobom, dokážeme sa lepšie rozhodovať, komunikovať, adekvátne reagovať na dianie okolo nás.  Ak však emócie nezvládneme, môžu negatívne vplývať na pracovnú morálku, vzťahy v tíme a nakoniec aj celkovú prosperitu organizácie.

Prečo by sa mali manažéri/lídri v oblasti emočnej inteligencie vzdelávať?


Rozvoj a zlepšenie zručností emočnej inteligencie (EQ) manažéra/lídra na priacovisku prinesie:

 1. Zlepšenie medziľudských vzťahov a efektivity riadenia:

  - Emočná inteligencia pomáha lepšie pochopiť vlastné emócie a emócie ostatných. Manažéri, ktorí sú schopní efektívne riadiť svoje emócie a reagovať na emócie svojich tímov, môžu vytvoriť pozitívne pracovné prostredie a zlepšiť spoluprácu. 

  - Schopnosť manažéra efektívne komunikovať, riadiť tímy a lepšie porozumieť potrebám svojich zamestnancov  je neoddeliteľnou súčasťou úspešného vedenia a motivácie.

 2. Úspešné zvládanie stresu a záťaže:

  - Manažéri s vysokou úrovňou EQ majú väčšiu schopnosť zvládať stres a záťaž, čo im umožňuje efektívne riešiť náročné situácie a konflikty na pracovisku bez zbytočnej eskalácie napätia a zlepšiť svoju výkonnosť a efektivitu pri plnení pracovných úloh. 

 3. Lepšie rozhodovanie:

  - Empatia pomôže manažérom pri lepšom porozumení dôsledkov svojich rozhodnutí na ľudí v ich tíme.

 4. Budovanie a posilňovanie lojality a spokojnosti tímu:

  - Manažérska emocionálna inteligencia môže prispieť k vytváraniu pozitívneho pracovného prostredia, kde sa zamestnanci cítia ocenení a motivovaní. Týmto spôsobom môžu manažéri zvyšovať lojalitu a spokojnosť tímu.

 5. Rozvoj vlastného sebapoznania:

  - Rozvoj zručností a vedomostí o EQ poskytuje manažérom priestor na sebareflexiu a hlbšie sebapoznanie. Tento osobný rozvoj môže viesť k lepšiemu porozumeniu vlastných silných stránok a identifikáciu a rozvoj oblastí ďalšieho rozvoja.


 


Na praktickom online kurze podrobne preskúmame:

 • Efektívnu komunikáciu a riešenie konfliktov pre manažérov a lídrov - čo podporuje a naopak, čo blokuje našu komunikáciu na pracovisku, ako sa vyhnúť komunikačným chybám, ako správne podávať spätnú väzbu a konštruktívnu kritiku,


 • Základné personálne kompetencie emočnej inteligencie (EQ) manažéra a lídra – sebauvedomenie si vlastných silných stránok a hodnôt, sebakontrola, zvládanie stresu, odolnosť pri prekonávaní prekážok a prijímaní zmien,


 • Základné sociálne kompetencie emočnej inteligencie manažéra/lídra - komunikačné zručnosti efektívneho manažéra a lídra - ako vhodne komunikovať, prejaviť  empatiu, motivovať svojich ľudí a budovať tímovú spoluprácu, podávať spätnú väzbu, konštruktívne kritizovať a riešiť konflikty... 


 • Ako zvládať stres a zvýšiť svoju odolnosť pri prekonávaní prekážok a zvládaní zmien. Možnosti bezprostrednej revitalizácie síl. Účinné techniky na uvoľnenie sa a nadobudnutie energie a zmiernenie stresu. 
OBSAH

1. Definícia a význam emocionálnej inteligencie (EQ) v osobnom a profesionálnom živote manažéra/lídra

2. Kompetenčný model EQ - 12 základných kompetencií manažéra/lídra

3. Charakteristika jednotlivých kompetencií EQ a ich prejavy v osobnom   a profesionálnom živote pri vedení, motivovaní zamestnancov 

4. Spôsoby a možnosti rozvoja jednotlivých kompetencií

5. Diskusia

Čo sa Vám najviac páčilo? (z Vašich dotazníkov)

všetko, príjemné a priateľské vystupovanie lektorky, prispôsobenie programu témam účastníkov, nenásilná komunikácia, praktické komunikačné zručnosti, obsah".


 • Pohodová atmosféra, uvoľnenosť a otvorenosť.
 • Hlbšia odborná aj osobná analýza a skúsenosť v daných témach.
 • Interaktívny pohodový prístup, priateľská atmosféra.
 • Osobný prístup, veľa ukážok zo života.
 • Všetko, príjemné a priateľské vystupovanie lektorky, prispôsobenie programu témam účastníkov, nenásilná komunikácia, praktické komunikačné zručnosti, obsah.

Obsah kurzu

OBSAH

1. Definícia a význam emocionálnej inteligencie (EQ) v osobnom a profesionálnom živote manažéra/lídra

2. Kompetenčný model EQ - 12 základných kompetencií manažéra/lídra

3. Charakteristika jednotlivých kompetencií EQ a ich prejavy v osobnom   a profesionálnom živote pri vedení, motivovaní zamestnancov 

4. Spôsoby a možnosti rozvoja jednotlivých kompetencií

5. Diskusia

Čo sa Vám najviac páčilo? (z Vašich dotazníkov)

všetko, príjemné a priateľské vystupovanie lektorky, prispôsobenie programu témam účastníkov, nenásilná komunikácia, praktické komunikačné zručnosti, obsah".


 • Pohodová atmosféra, uvoľnenosť a otvorenosť.
 • Hlbšia odborná aj osobná analýza a skúsenosť v daných témach.
 • Interaktívny pohodový prístup, priateľská atmosféra.
 • Osobný prístup, veľa ukážok zo života.
 • Vvšetko, príjemné a priateľské vystupovanie lektorky, prispôsobenie programu témam účastníkov, nenásilná komunikácia, praktické komunikačné zručnosti, obsah.

Cieľová skupina

Manažéri, lídri.
Certifikát Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.

Kontaktná osoba


0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať