Detail kurzu

Rozvíjanie morfologicko-syntaktickej roviny u detí v MŠ

V lavici s.r.o.

Popis kurzu

- online vzdelávanie z pohodlia Vášho domova

- osvedčenie o absolvovaní s možnosťou vloženia do pedagogického portfólia

- online chat s lektorom


Obsah kurzu

Táto jazyková rovina verbálnych prejavov pomerne presne odráža celkovú duševnú úroveň vývinu dieťaťa, preto je dôležité ju rozvíjať a skúmať už od útleho veku. Hravým spôsobom môžeme dosiahnuť, aby deti vnikli do systému gramatických pravidiel a vedeli ich správne aplikovať. Cvičenia, hry a pracovné listy na rozvíjanie gramatických štruktúr, pravidiel u detí vo veku od 3 do 6 rokov.

Cieľová skupina

- pedagogická verejnosť, rodičia a široká verejnosť
Hodnotenie
Organizátor