Detail kurzu

Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Efektívna komunikácia na pracovisku je základným kľúčom k dosiahnutiu úspechu organizácie a významne ovplyvňuje dosiahnutie všetkých jej cieľov.  Efektívna výmena informácií a myšlienok v rámci spoločnosti zásadným spôsobom vplýva na jej obchodné výsledky, produktivitu, výkonnosť, pozitívnu  firemnú kultúru a v neposlednom rade aj na angažovanosť a spokojnosť jej zamestnancov. Efektívna komunikácia na pracovisku je často to, čo odlišuje dobrú spoločnosť od skvelej, dobrého lídra od výnimočného. 

Obsah kurzu

Obsah:

1. Druhy komunikácie na pracovisku  - verbálna, neverbálna komunikácia, písomná komunikácia, virtuálna komunikácia - komunikácia na diaľku - charakteristika, výhody a výzvy.

2. Zásady efektívneho komunikačného procesu na pracovisku.

3. Ako efektívne vyjadriť svoje názory, riešiť konflikty a náročné situácie na pracovisku.

4. Ako motivovať zamestnancov k efektívnej komunikácii.

5. Najčastejšie komunikačné bariéry a spôsoby ako sa im vyhnúť.

6. Poskytovanie efektívnej, konkrétnej a prospešnej spätnej väzby.

7. Stratégie na rozvoj zdravej a prospešnej efektívnej komunikácie v organizácii - best practice.

8. Diskusia, riešenie aktuálnych problémov z praxe účastníkov.

Čo sa Vám na podujatí najviac páčilo (vyberáme z Vašich dotazníkov):

- "Praktické cvičenia a následná diskusia o čom to cvičenie bolo, co sme zažili, čo sme si všimli, vyskúšali. Zhrnutie ako to vieme využiť v budúcnosti, prípadne čo si vieme z daného cvičenia odniesť do praxe."

- "Vedenie človeka so šatkou nakoľko tu sa ukazuje akú má dôveru ten čo má šatku. Zároveň možnosti ako zvýšiť dôveru podávaním väčšieho množstva relevantných informácií."

- "Podujatie je veľmi dobre zorganizované, vždy vedené v príjemnej atmosfére. Na kurze sa vždy cítim veľmi dobre."

Certifikát Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.

Kontaktná osoba


0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor