Detail kurzu

Efektívna komunikácia na pracovisku - ako vytvoriť efektívnejšie a harmonickejšie pracovné prostredie

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Efektívna komunikácia na pracovisku je základným kľúčom k dosiahnutiu úspechu organizácie a významne ovplyvňuje dosiahnutie všetkých jej cieľov a je často to, čo odlišuje dobrú spoločnosť od skvelej, dobrého lídra od výnimočného.  Spôsob výmeny informácií a myšlienok v rámci spoločnosti zásadným spôsobom vplýva na jej obchodné výsledky, produktivitu, výkonnosť, pozitívnu  firemnú kultúru a v neposlednom rade aj na angažovanosť a spokojnosť jej zamestnancov. 

Cieľom nášho kurzu je:
  • Zlepšenie komunikačných zručností efektívnej a jasnej komunikácie, posilnenie zručností verbálnej a neverbálnej komunikácie účastníkov.
  • Vytvorenie a podpora pozitívnej pracovnej atmosféry, dôvery a rešpektu v tíme a organizácii a lepšej komunikácie medzi členmi tímu.
  • Naučiť účastníkov identifikovať a riešiť konflikty konštruktívnym spôsobom.

Obsah kurzu

1. Druhy komunikácie na pracovisku  - verbálna, neverbálna komunikácia, písomná komunikácia, virtuálna komunikácia - komunikácia na diaľku - charakteristika, výhody a výzvy.

2. Zásady efektívneho komunikačného procesu na pracovisku.

3. Ako efektívne vyjadriť svoje názory, riešiť konflikty a náročné situácie na pracovisku.

4. Ako motivovať zamestnancov k efektívnej komunikácii.

5. Najčastejšie komunikačné bariéry a spôsoby ako sa im vyhnúť.

6. Poskytovanie efektívnej, konkrétnej a prospešnej spätnej väzby.

7. Stratégie na rozvoj zdravej a prospešnej efektívnej komunikácie v organizácii.

8. Diskusia, riešenie aktuálnych problémov z praxe účastníkov.

Prečo by sa zamestnanci mali zúčastniť:
  • Lepšia komunikácia vedie k posilneniu pracovných a osobných vzťahov a tímovej spolupráce.

  • Efektívna komunikácia eliminuje nedorozumenia na pracovisku a zvyšuje efektivitu práce.

  • Riešenie konfliktov konštruktívnym spôsobom pomáha udržiavať harmonické pracovné prostredie.

  • Komunikačné zručnosti sú kľúčové pre kariérny a osobnostný rast.

  • Efektívna komunikácia je základným stavebným kameňom pozitívnej firemnej kultúry.

Certifikát Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.

Kontaktná osoba


0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať