Detail kurzu

Webinár: Správa registratúry vo firmách v roku 2023 – elektronická a neelektronická komunikácia a archivovanie záznamov - PhDr. Veronika Nováková, PhD.

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Ste podnikateľom a potrebujete sa naučiť pracovať so správou registratúry? Na webinári s lektorkou PhDr. Veronikou Novákovou sa zoznámite s povinnosťami právnických osôbnajčastejšími chybami, ako aj aktuálnymi trendmi na Slovensku. Lektorka vám poradí pri výbere vhodného informačného systému na správu registratúry a poskytne užitočné návody. Len za štyri hodiny sa naučíte vytvárať neelektronické/elektronické záznamy a kombinované spisy, zaraďovať spisy do vecných skupín, odovzdávať záznamy s trvalou hodnotou do archívov, vytvárať preberacie protokoly, vyraďovať záznamy, vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán, ako aj pracovať v systéme e-Government.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

 • Novela zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach (zmena okruhu pôvodcov registratúry s povinnosťou na vypracovanie registratúrneho poriadku, zmena pri podávaní návrhov na vyradenie podľa zákona č. 364/2020 Z. z. – účinnosť od 1. januára. 2021)
 • Povinnosti právnických osôb pri správe registratúry, ktoré žiadajú o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, alebo právnických osôb, ktoré majú platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti
 • Vyhláška č. 49/2019 Z. z. (novela vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej správy) – zmeny v registratúrnych poriadkoch v praxi
 • Evidovanie a ukladanie elektronických a listinných záznamov, informačné systémy na správu registratúry (najčastejšie nedostatky)
 • e-Government a správa záznamov (zásady, možnosti, prax, agendové systémy základné pravidlá a možnosti tvorby)
 • Tvorba neelektronického, elektronického a kombinovaného spisu
 • Zaradenie spisov do vecných skupín, registratúrny plán (najčastejšie chyby)
 • Označovanie a ukladanie zmlúv v registratúre
 • Ukladanie elektronických a neelektronických spisov v príručnej registratúre
 • Vyraďovanie záznamov a elektronické vyraďovacie konanie (povinnosti verejnej správy)
 • Odovzdávanie záznamov s trvalou hodnotou do archívov a preberacie konanie
 • Diskusiu


Harmonogram

9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 11.30 obedňajšia prestávka
11.30 – 13.30 prednáška spojená s diskusiou

 
 
Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia 


Cieľová skupina

...

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor