Detail kurzu

Profesionálna komunikácia s komplikovaným zákazníkom

TeleDom – Vzdelávacie centrum (Novitech Partner s.r.o.)

Popis kurzu

Cieľ kurzu

Účastník kurzu sa naučí rozvíjať svoju schopnosť komunikovať s komplikovanými zákazníkmi, odhaliť manipulatívne a agresívne taktiky a správne vyjednávať pod tlakom zo strany zákazníka. Tieto zručnosti sú nevyhnutné pre úspešné vedenie obchodných rokovaní a posilnenie vzťahov so zákazníkmi. Kurz bude poskytovať praktické cvičenia a scenáre, ktoré pomôžu účastníkovi prejsť z teórie do praxe a zlepšiť svoju schopnosť komunikovať a vyjednávať s komplikovanými zákazníkmi.

Rozsah kurzu: 1 deň (8 hodín)

Materiály a sprievodné služby

 • Interaktívna práca s lektorom
 • Coffee break
 • Študijný materiál, testy, písacie potreby
 • Vydanie osvedčenia o získanom vzdelaní
 • Parkovanie

Cena kurzu s DPH

 • mála skupina (5 - 7 osôb) - 149,50€
 • veľká skupina (8 - 12 osôb) - 139,50€

Obsah kurzu

Modul 1 – Komunikačné kanály v osobnom a telefónnom kontakte

 • rozdiely v osobnej a telefónnej komunikácií
 • základy verbálnej, vokálnej, neverbálnej komunikácie
 • ako odstrániť chyby v komunikácií (verbálna, neverbálna, vokálna)
 • najväčšie prehrešky pri komunikácií so zákazníkom

Modul 2 – Presvedčivá a asertívna komunikácia

 • asertívne techniky v komunikácií
 • dešifrovanie signálov počas komunikácie
 • aktívne počúvanie, pozícia vs. záujem, „4 uši“
 • NLP – presvedčovacie vzorce v komunikácií

Modul 3 – Účinná argumentácia a reakcia na protiargumenty

 • vybrať správne argumenty
 • analýza argumentov
 • správne prezentovanie argumentov
 • zvládanie námietok a protiargumentov – metódy

Modul 4 – Prečítať typológiu zákazníka a využiť ju vo svoj prospech

 • problémové typy ( prejavy , príklady ich vyjadrení, ako zvládať prejavy)
 • typ agresívny, plačka, ťarbavý, mudrlant, negatívny, pasívny, sťažovateľ
 • typy zákazníkov – puntičkár, boss, hľadač harmónie, pohodový

Modul 5 – Vyriešiť konfliktné situácie počas komunikácie

 • zásady riešenia konfliktov v komunikácií
 • ako predchádzať konfliktom
 • dvojstupňová metóda riešenia konfliktu

Modul 6 – Reakcie na neférovú komunikáciu

 • ako odrážať neférové útoky zo strany zákazníka


Cieľová skupina

 • Pracovníci oddelení starostlivosti o zákazníkov
 • Zamestnanci, ktorí majú osobný a telefonický kontakt so zákazníkom
 • Manažéri komunikujúci s náročnými zákazníkmi (aj internými)
Certifikát Vydanie osvedčenia o získanom vzdelaní Poznámka k cene

Interaktívna práca s lektorom, coffee break, študijný materiál, testy, písacie potreby, parkovanie

Hodnotenie
Organizátor