Detail kurzu

Pracovná ergonomika v spoločnosti Secop Zlaté Moravce

IPA Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Neobjektívne časové normy sú hlavnou prekážkou rastu produktivity. Zároveň výrazne ovplyvňujú výrobné náklady, pričom zvyčajne predražujú cenu produktov. Neumožňujú ani reálne plánovať výrobu, ale hlavne prispievajú k zbytočným sporom medzi manažmentom a pracovníkmi pri spravodlivom odmeňovaní. Tejto dôležitej oblasti sa treba venovať s profesionálnou starostlivosťou.

Obsah kurzu

8:30 - 16:00
 • Zaťaženie, námaha pracovníka a ich dôsledky – význam pracovnej ergonómie
 • Zásady navrhovania rozmerových charakteristík pracoviska – prac. výšky, prac. poloha, dosahy, manipulačné vzdialenosti, antropometria
 • Výber a posudzovanie náradia a pracovných prostriedkov s ohľadom na ergonómiu
 • Posudzovanie zaťaženia človeka v pracovnom systéme človek - stroj
 • Hodnotenie zaťaženia pri manipulácií s bremenami
 • Hodnotenie zaťaženia statickou prácou
 • Predchádzanie vzniku kumulatívnych traumatických ťažkostí a chorôb z povolania
 • Navrhovanie pracoviska s ohľadom na pracovné okolie
 • Praktická aplikácia na pracoviskuŠKOLENIE priamo vo výrobe spoločnosti Secop s.r.o.   
Spoločnosť Secop s.r.o.   

Je odborníkom na technológie hermatických kompresorov a chladiace riešenia v komerčnom chladení. Vyvýjajú statické a mobilné chladiace riešenia pre popredné komerčné chladiarenské podniky. Skupina Secop  navrhuje a vyrába hermatické kompresory a elektronické ovládacie prvky pre chladiace riešenia v segmentoch Stacionárne chladenie a Mobilné chladenie. Viac informácí na www.secop.com

Cieľová skupina

 • priemysloví inžinieri
 • projektanti pracovísk
 • technológovia
 • normovači
 • majstri a predáci vo výrobe
Hodnotenie
Organizátor