Detail kurzu

Moderné metódy komunikácie so zákazníkmi.

BALANCED s.r.o.

Popis kurzu

Pracovať so zákazníkmi  dnes nie je vôbec jednoduché. Tlak na výsledky je fenoménom doby a dôraz na kvalitu v čase rastie. Svet sa mení a adaptovanie sa na zmeny znamená úspech.

·      Časy sa zmenili – ak to cítite aj vy, je toto školenie pre Vás.

·      Situácia sa zmenila a preto je nevyhnutné zmeniť systém akým komunikujeme.

·      Ako dosiahnuť, aby sa zákaznícky servis úspešne adaptoval na zmeny na trhu?

·      Ako mu pomôcť, aby sa ľudia okolo snažili hľadať cesty ako veci zlepšovať? 

·      Ako dosahovať ciele?Ako budovať dlhodobé vzťahy?

Ak Vás tieto otázky trápia, nie ste jediný. Dobrá správa je, že to môžete zmeniť.

Kurz je vhodný pre záujemcov, ktorý pôsobia alebo by chceli pôsobiť v zákazníckej komunikáciu. 

Časový rozsah:

Modulový tréningový program obsahuje spolu 7 tréningových dní (56 hodín): 

trening je zložený zo 4 dni t.j. 32 hodin prezenčného školenia medzi ktorými je časový odstup. 

prezenčné školenie sa uskutoční: 13.-14.júl 2023 a 8.-9. september 2023 

a 24 hodin online vzdelávania pomocou aplikácie msteams v termíne: 17.-18 a 25.7 .2023


alebo v termíne: 3.-4 august a 17.-18. august 2023 a online formou: 9.-10. a 11.8.2023

Obsah kurzu

Digitálna komunikácia so zákazníkmi na čo si dať pozor?

·        Pravidlá e-mailovej komunikácie

·       Na čo si dať pozor? Najčastejšie chyby

·       Aké sú očakávania klienta? 

·       Prehľadnosť a dĺžka e-mailu

·       Aký zvoliť predmet, oslovenie, záver a pozdrav v správe

·       Jednoduché vety a zrozumiteľnosť

·       Formálnosť a neformálnosť v mailovej komunikácií

·       Ako správne formulovať otázky?

·       Ako začať a ukončiť komunikáciu? Prílohy v mailoch na čo si dať pozor?

EMÓCIE A NAPÄTÉ SITUÁCIE – ako „reštartovať“ svoje reakcie!

I. Modul – Protichodné záujmy a emócie, ako postupovať?

       ako prispôsobiť svoj štyl jednania danej situácií. Jednoducha matica reakcií pri napätých a konfliktných situáciach.

       ako zvládať kritické situácie pri komunikácií so zákazníkmi (tu použijeme techniky asertívnej komunikácie)

        sebapoznanie, vlastný štýl komunikácie a ako to správne využiť

        ako prispôsobiť komunikáciu podľa typu osobností (tu nadviažeme na predchádzajúce školenie)

        ako sa stať dlhodobým partnerom pre svojho zákazníka (rovnica dôvery)

 

VYJEDNÁVANIE – Vyjednávajte ako profesionáli!

II. Modul – Vyjednávanie a zvládanie digitálnej komunikácie

       Digitálna komunikácia so zákazníkmi

       Rôzne stratégie pri vyjednávaní. ETHOS, LOGOS, PATHOS

       Príprava na vyjednávanie. Ako sa pripraviť na vyjednávanie?

       Najlepšia alternatíva vyjednávania verzus posledná alternatíva vyjednávania.


PRÍPRAVA – myslíte ako Vaši zákazníci!

I. Modul – Moje ciele a ciele mojich zákazníkov? Čo je cieľom môjho zákazníka? Čo je pre neho dôležité?

       Čo je mojich zákazníkov dôležité? Ako sa rozhodujú? Ako rozmýšlajú?

       Ako by ste sa správali VY na ich mieste?

       Ako pomáham zákazníkovi v dosahovaní jeho cieľov? Aká je moja pridaná hodnota pre zákazníka?

       Čo by robil ak by sme mu nepomohli?

       Kto sú moji interný zákazníci?

       Digitálna komunikácia so zákazníkmi na čo si dať pozor?

 

PRVÝ DOJEM – ako zaujať a získať zákaznikovú pozornosť?

II. Modul – Tréning prvého dojmu. Aké signály vysielame? Ako zahájiť rozhovor?

       Neverbálna komunkácia – ako sa naučiť čítať medzi riadkami?

       ICEBREAKING – nie vždy láme ľady! Ako zahájiť rozhovor? Ako použiť prípravu na zahájenie rozhovoru?

       Zákazník na prvom mieste. Kto je zodpovedný za vytváranie príjemnej atmosféry počas komunikácie so zákazníkom?

       RECIPROCITA – ako ju správne použiť?

       Ako zistiť/identifikovať a pochopiť zákazníkovo očakávanie?

       Zisťovanie potrieb. Ako vyhovieť zákazníkovým potrebám? Šúpanie cibule.

Cieľová skupina

Obchod, služby, pracovníci zákazníckych centier
Certifikát Ano certifikát poskytujeme

Kontaktná osoba


0911895440
dusan@balanced.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať