Detail kurzu

Webinár: Základná finančná kontrola a zastupovanie/zastúpenie jej zamestnancov v roku 2023 – pre verejnú správu, samosprávu, školy, VÚC a kontrolórov - PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Na webinári s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, si priblížime, aké možnosti  zastupovania a zastúpenia zamestnancov v rámci základnej finančnej kontroly nám umožňuje novelizovaný zákon z 1. marca 2022. Okrem toho, že vám lektor poskytne všetky dôležité vzory do praxe, poskytne vám taktiež cenný priestor konzultovať individuálne otázky. Zároveň sa na webinári dozviete, aké novinky nastali pri podpisovaní, ktoré osoby môžu základnú finančnú kontrolu vykonať a aké sú ich práva aj povinnosti, ako uvádzať pečiatky a krycie listy, aké sú najčastejšie chyby, ako ich opraviť a mnoho ďalšieho.

Obsah kurzu

Lektor v tomto roku spracoval komentár k zákonu o finančnej kontrole a audite, na základe ktorého vám prináša jedinečný pohľad na prax súvisiacu s výkonom základnej finančnej kontroly.

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

1.      Novinky v oblasti podpisovania základnej finančnej kontroly

2.      Osoby, ktoré môžu základnú finančnú kontrolu vykonať

3.      Práva a povinnosti pri základnej finančnej kontrole

4.      Zastupovaní a zastúpenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov (konzultácie s účastníkmi)

5.      Uvádzanie pečiatok a krycích listov, dátumov, mien a priezvisk, relevantných vyjadrení (odsúhlasení) finančnej operácie

6.      Dokumentácia pri základnej finančnej kontrole

7.      Priebeh základnej finančnej kontroly – odporúčania lektora

8.      Najčastejšie chyby pri výkone finančnej kontrole – ako im predísť

9.      Vzory do praxe

10.   Priestor na vaše otázky

 


Harmonogram

09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiouPhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy.  Dr. Jozef Sýkora prednáša v programe akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov a  je garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

Cieľová skupina

Cieľová skupina:

Obce, mestá, VÚC, štátna správa, rozpočtové, príspevkové alebo preddavkové organizácie, poisťovne či kapitoly štátneho rozpočtu. Konkrétne zamestnanci zodpovední za overenie finančných operácií, a to ekonómovia, rozpočtári, mzdári, personalisti, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia škôl a ich zástupcovia, vedúci zamestnanci, kontrolné orgány.

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor