Detail kurzu

Webinár: Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky – zmeny od 1. 7. 2023 - RNDr. Jana Motyčková

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Od 1. 7. 2023 dochádza k ďalším zmenám v oblasti zrážok zo mzdy. Aká bude nová výška sumy životného minima? Na webinári s RNDr. Janou Motyčkovou si osvojíte všetky praktické postupy, ktoré vám uľahčia uzatvoriť zmluvy o vykonaní zrážok a zároveň samotnú zrážku a exekúciu vykonať. V závere webinára sa budete plne orientovať v tom, aká je nová hranica nepostihnuteľnej sumy, aké je poradie zrážok zo mzdy, či je potrebný súhlas zamestnanca pri zrážaní zo mzdy alebo ako postupovať v prípade použitia „tretinového systému“ pri výpočte zrážok a pri vyhlásení konkurzu na zamestnanca.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

 • Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky, zrážka stravného
 • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa
 • Dohody o zrážkach podľa § 551 Občianskeho zákonníka
 • Nepostihnuteľné sumy od 1. 7. 2023, vyživované osoby
 • Použitie „tretinového systému“ pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky (praktické príklady)
 • Prednostné a neprednostné pohľadávky
 • Možnosť nižších alebo vyšších zrážok
 • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach (praktické príklady)
 • Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania
 • Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa
 • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca
 • Diskusia 


Harmonogram

09:00 - 14:30 prednáška spojená s diskusiouRNDr. Jana Motyčková

Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

Cieľová skupina

...

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor