Detail kurzu

Kresba - kompozícia

OZ Tvorivá dielňa

Popis kurzu

Milí účastníci tvorivých dielní, ktorí máte záujem o základy kresby s ceruzkou. Srdečne Vás pozývame na stretnutie v tvorivej dielni s lektorkou pani Mgr.Máriou Dzianovou, ktorá u nás pokračuje v odovzdávaní svojich skúseností zo štúdia na Pedagogickej fakulte v Prešove v odbore výtvarná výchova. Skúsenosti z vedenia individudálnych a skupinových výtvarných kurzov pre verejnosť . (SZUŠ, Výmenníky).

Obsah kurzu


Začneme výtvarnými materiálmi, technikami a jednoduchým zátiším. Na ďalších stretnutiach pridáme postupy ako na portrét, postavu, perspektívu a kompozíciu.
Materiál a občerstvenie sú súčasťou ceny kurzu.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať