Detail kurzu

Incoterms a platobný styk v medzinárodnom obchode

TeleDom – Vzdelávacie centrum (Novitech Partner s.r.o.)

Popis kurzu

Seminár je určený pre účastníkov, ktorí chcú získať dôkladné vedomosti o INCOTERMS a ich aplikácii v medzinárodnom obchode. Seminár sa zameriava na históriu a základné princípy používania INCOTERMS v kúpno-predajnej zmluve. 
Tento seminár je vhodný pre obchodníkov, manažérov a odborníkov v oblasti medzinárodného obchodu, ktorí chcú hlbšie porozumieť INCOTERMS a ich implementácii v kúpno-predajných zmluvách.

Obsah kurzu

P r o g r a m  :

1)  Stručná história a základné princípy aplikácie  INCOTERMS  v  Kúpno-predajnej zmluve  (ďalej KPZ)

     a)  Komerčno – právna pozícia kontrahentov po dobrovoľnom rozhodnutí použitia zvolenej edície Incoterms v KPZ

     b)  Rozdelenie  11  schválených a platných dodacích podmienok edície INCOTERMS  2020  podľa spôsobu prepravy tovaru

     c)  Základné logistické a vecné aspekty v konkrétnej dohodnutej dodacej podmienky v KPZ

     –    krátke a dlhé dodacie parity  –  hľadisko prepravných nákladov

     –    optimálny časový moment prechodu rizika straty a poškodenia tovaru  –  predávajúci / kupujúci

2)  Vybrané platobné nástroje a operácie v KPZ

     a)  Dokumentárne platby a ich opodstatnenie  (D/A, D/P, L/C )

     b)  Úverové platobné podmienky

     c)  Eliminácia inkasného rizika

     –    poistenie vývozných pohľadávok  (náklady vs. stupeň rizika)

     –    potvrdený, resp. krytý  L/C

3)  Logické prepojenie dodacej a platobnej podmienky v KPZ

     a)  Koordinácia pohybu tovaru a sprievodných prepravných i inkasných dokladov do miesta určenia

     b)  Dokumentačný, časový a risk manažment v záverečnej fáze realizácie obchodnej operácie (vývoz – dovoz).

Cieľová skupina

Odborní pracovníci z oblasti komercie, logistiky a platobného styku vo firmách SR, ktoré realizujú zahranično-obchodné operácie nielen v rámci EU, no hlavne na tzv. tretích  trhoch.
Certifikát Vydanie osvedčenia o získanom vzdelaní Poznámka k cene

Materiály a sprievodné služby: interaktívna práca s lektorom, coffee break, študijný materiál, testy, písacie potreby, parkovanie

Hodnotenie
Organizátor