Detail kurzu

Staňte sa skvelým komunikátorom

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Komunikácia je alfa a omega medziľudských vzťahov. V dobrej komunikácii sú si obe strany rovné a ide im o spoločný cieľ - porozumenie. Dobre komunikovať znamená počúvať, venovať druhej strane plnú pozornosť, klásť tie správne otázky, riešiť konflikty, viesť ľudí a inšpirovať ich. Sme sociálne bytosti, naša práca i celá existencia je postavená na vzťahoch a spolupráci a ich základom je dobrá komunikácia.

Pripravili sme pre Vás balíčky tematických vzdelávacích modulov, ktoré pozostávajú z kurzov zameraných na rozvoj Vašich komunikačných a prezentačných zručností. Jednotlivé kurzy je možné absolvovať v ktoromkoľvek z plánovaných termínov.


Forma vzdelávania: Hybridná

Obsah kurzu

Absolvent kurzu:
 • spozná kľúčové princípy efektívnej komunikácie, identifikuje a odstráni vlastné  komunikačné chyby a bariéry, 
 • osvojí si zručnosť odosielať a komunikovať presvedčivé a transparentné správy, klásť premyslené otázky, aktívne počúvať a vybrať si správny spôsob a médium (osobný rozhovor, videokonferenciu, telefonický hovor alebo e-mail) pre svoju komunikáciu, čím si zvýši  svoje sebauvedomenie, posilní sebadôveru a upevní pracovné vzťahy,
 • dokáže efektívne komunikovať so svojimi spolupracovníkmi, podávať účinnú spätnú väzbu, konštruktívne kritizovať a riešiť konflikty v tíme,
 • vie, ako postupovať, aby konflikt nepoškodil ani jednu stranu konfliktu, aký postoj v náročných komunikačných situáciách zaujať a tým zvýšiť svoju schopnosť konflikt zvládnuť,
 • sa dokáže postaviť za seba, vyjednať lepšie podmienky, ale aj dosahovať dohody s druhými (konsenzus a kompromis),
 • získa účinné tipy a návody na odstránenie problémových komunikačných situácií,
 • naučí sa pútavo a presvedčivo vystupovať na verejnosti a prezentovať, vytvoriť pútavú prezentáciu,
 • precvičí a osvojí si účinné spôsoby ako zvládnuť stres a pracovať s trémou.  
Forma vzdelávania: Hybridná


Kurz sa skladá zo 4 častí, z ktorých 3 absolvujete naživo online a 1 prezenčnou formou a to nasledovne:Kurz sa skladá zo 4 častí, z ktorých 3 absolvujete naživo online a 1 prezenčnou formou a to nasledovne:

1. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch

Termíny: 18. 6. 2024,  19. 9. 2024, 11. 11. 2024

Trvanie: od 10:00 hod. - 14:00 hod., naživo online

 • Čo je asertivita a aké typy správania poznáme, rozdiel medzi asertívnym a agresívnym správaním, naše asertívne práva a povinnosti
 • Charakteristika asertívneho komunikačného štýlu, výhody asertívnej komunikácie, účinné asertívne komunikačné stratégie na zdokonalenie komunikačných zručností
 • Asertívna komunikácia na pracovisku a jej podpora
 • Účinné asertívne komunikačné stratégie na zdokonalenie asertívnych komunikačných zručností
 • Manipulácia a ako sa jej účinne brániť

2. Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty

Termíny: 25. 4. 2024, 6. 6. 2024, 19. 7. 2024, 9. 10. 2024, ...

Trvanie: od 10:00 hod. - 14:00 hod., naživo online

 • Konflikty, základné princípy, postoje a správanie v konfliktoch,
 • Čo sa deje, keď sa konflikt nerieši,
 • Fázy konfliktu
 • Spôsoby riešenia konfliktov
 • Kľúčové zručnosti efektívnej komunikácie pri riešení ťažkých situácií - empatia, počúvanie, asertivita, rešpekt a ako ich využiť v praxi

3. Odstráňte svoje komunikačné bariéry (ako sa zbaviť najčastejších chýb v komunikácii)

Termíny: 15. 4. 2024, 17. 9. 2024, ...

Trvanie: od 10:00 hod. - 14:00 hod., naživo online

 • Kľúčové pravidlá efektívnej komunikácie
 • Verbálna a neverbálna komunikácia - charakteristika a dôležitosť súladu
 • Komunikačné chyby, ktoré najčastejšie robíme a spôsoby ako sa im vyhnúť
 • Princíp aktívneho počúvania
 • Účinné tipy a návody na odstránenie problémových komunikačných situácií

4. Prezentačné zručnosti - ako predniesť nezabudnuteľnú reč

Termíny: 19. 4. 2024, 3. 6. 2024, ...

Miesto konania: Bratislava (miesto konania upresníme v dostatočnom časovom predstihu)

Trvanie: od 10:00 hod. - 16:00 hod.

 • Práca s vlastným telom  (ako sa upokojiť, ako pracovať s trémou, ako sa ukotviť, ako gestikulovať, kam sa dívať, ako artikulovať, ako sa obliecť...)
 • Obsah prejavu – štruktúra prejavu (ako ho vystaviť),
 • Forma prejavu – ako si pripraviť pútavú prezentáciu – pomôcky, prezentácie, forma písma, obrázky, videá, grafy ....
 • Celkový súlad (obsahu a formy) a dojem - cvičenie verbálnej pohotovosti
 • Zvládanie nečakaných situácií - námietok, prerušení...

Na to, aby ste sa mohli zúčastniť z pohodlia Vášho domova alebo kancelárie budete potrebovať internetové pripojenie a počítač. Online kurz je pripravený tak, aby bol praktický a reflektoval Vaše aktuálne potreby a otázky. Začíname o 10.00 hod. Plánované ukončenie kurzu je o 14:00 hod. 

Každý účastník svojou účasťou získa pracovné materiály (prezentáciu). Organizačné a prístupové informácie do našej školiacej miestnosti Vám zašleme najneskôr 48 hodín pred začatím každého podujatia.
Cieľová skupina

Kurz je určený každému, kto si chce zlepšiť svoje komunikačné zručnosti -  zamestnancovi na rôznom stupni riadenia alebo uchádzačovi o zamestnanie, ktorý si hľadá prácu. Ďalej je vhodný pre vedúcich pracovníkov, lídrov, manažérov, ktorí riadia ľudí a sú zodpovední za výsledky tímu a tímových projektov. Kurz je tiež vhodný pre začínajúcich riadiacich pracovníkov, manažérov a lídrov, ktorí sa na svoju riadiacu funkciu pripravujú.

Kurz sme pripravili tak, aby bol praktický a reflektoval Vaše aktuálne potreby a otázky. Najviac si zo stretnutia odnesú tí, ktorí nechcú len počúvať, pretože nejde len o prednášku. Online kurz  je vedený interaktívnym spôsobom (mix teórie a cvičení). Pracujeme v uzatvorených skupinách, čo znamená, že z podujatia sa nezhotovuje záznam a nesprístupňuje sa verejnosti.

 Certifikát Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.

Kontaktná osoba


0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať