Detail kurzu

Obchodné právo - seminár v anglickom jazyku (The Language of Business Law)

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnou anglickou slovnou zásobou týkajúcou sa obchodného práva, predovšetkým čo sa týka rôznych foriem podnikania. Ďalšie témy, ktoré seminár pokrýva, sú definovanie základných typov spoločností, komparácia s našou právnou úpravou, založenie spoločnosti a základná dokumentácia spoločnosti. Účastníci si v rámci danej témy okrem iného aktívne precvičia ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte.

Obsah kurzu

  • Rôzne formy podnikania a ich opis, vysvetlenie a porovnanie
  • Spoločnosti, rôzne typy spoločností, porovnanie s našou právnou úpravou
  • Založenie spoločnosti a základná dokumentácia spoločnosti
  • Ustálené slovné spojenia a predložkové väzby spolu s príkladmi zasadenými v právnom kontexte

Cieľová skupina

Školenia sú určené pre účastníkov, ktorých angličtina dosahuje úroveň minimálne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Predchádzajúca znalosť právnickej angličtiny nie je nevyhnutná.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
Organizátor