Detail kurzu

Webinár: Monitorovanie zamestnancov na pracovisku v roku 2023 - JUDr. Marcela Macová, PhD.

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zavádzate na pracovisku monitorovací systém a potrebujete poradiť, aké všetky procesy a dokumenty ste povinní zabezpečiť podľa nariadenia GDPR, Zákonníka práce a ďalších osobitných predpisov? Vo webinári s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., vám prinášame postup, ako na to. Dozviete sa, za akých podmienok môžete monitorovať zamestnancov, kedy a ako získať súhlas zamestnanca, kedy postačuje oprávnený záujem, kedy nemôžete monitorovať zamestnancov, akú dokumentáciu ste povinní vypracovať, ako záznamy uchovávať, a mnohé ďalšie. Vlastné nastavenia, problémy či otázky môžete navyše konzultovať s lektorkou priamo počas webinára.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Viete, čo sú to vážne dôvody spočívajúce v osobitnej povahe zamestnávateľa, aby ste mohli monitorovať zamestnancov?
  • Viete, aké podmienky musíte pri monitorovaní splniť z pohľadu Zákonníka práce?
  • Viete, aké sú dôvody a podmienky, na základe ktorých možno zamestnancov monitorovať z pohľadu GDPR?
  • Rozoberieme si rozsudky súdu v prospech zamestnávateľov, ako aj v neprospech zamestnávateľov.
  • Zákonník práce ako právny základ na spracúvanie osobných údajov?
  • Čo musíte urobiť, aby ste obhájili oprávnený záujem?
  • Aké sú možnosti pri kontrole dochádzky z pohľadu § 13 ods. 4 Zákonníka práce a čo by vám prešlo pri kontrole?
  • Diskusia


Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška spojená s diskusiou

Profil lektoraJUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

Cieľová skupina

...

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor