Detail kurzu

Webinár: Odmeňovanie predstaviteľov volených orgánov mesta a obce v roku 2023 - doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Na webinári s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., nájdete zrozumiteľne vysvetlené pravidlá pre odmeňovanie, dovolenky, sociálny fond a stravovanie starostu a jeho zástupcu, hlavného kontrolóra obce, ako aj poslancov a členov komisií obecného zastupiteľstva. Webinár nadväzuje na súčasné interpretačné problémy, ku ktorým si zároveň poskytneme riešenia. Diskutovať budeme o oceňovaní funkcionárov za náležitý výkon práce, o prerokovaní, určení alebo navýšení platu starostu, o odmene hlavného kontrolóra alebo zmene jeho úväzku, o zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií, o odmene sobášiacich a o ďalších iných. Do pozornosti si dáme tiež aktuálne stanoviská prokuratúry a súdne rozhodnutia.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

1.      Odmeňovanie starostu obce: určenie a prerokovanie platu starostu obce

2.      Dovolenka starostu obce

3.      Sociálny fond a stravné starostu obce

4.      Odmeňovanie hlavného kontrolóra obce

5.      Odmeňovanie zástupcu starostu obce

6.      Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva

7.      Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva

8.      Interpretačné problémy – ako je možné oceniť funkcionárov za náležitý výkon práce:
         prerokovanie platu starostu, určenie platu starostu, navýšenie platu starostu, odmena hlavného kontrolóra, zmena úväzku hlavného kontrolóra,
         zásady odmeňovania poslancov a členov komisií, odmeny sobášiacich

9.      Dôraz na otázky účastníkov, aktuálne stanoviská prokuratúry, usmernenia ministerstiev a súdne rozhodnutia

10.  Priestor na vaše otázky


Harmonogram

09.00 – 10.30 prednáška spojená s diskusiou


PROFIL LEKTORA 

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

V aplikačnej praxi pôsobí ako advokát. V oblasti právnej vedy pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Vo svojej advokátskej praxi i vedeckej práci sa zameriava najmä na inštitúty územnej samosprávy. Pri lektorskej činnosti využíva aktívnu komunikáciu s publikom. Všetky semináre vedie interaktívne so zameraním na praktické prípady z praxe.

Cieľová skupina

...

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor