Detail kurzu

Vybrané témy zo Zákonníka práce a zmeny v dôchodkoch z II. piliera - RNDr. Jana Motyčková

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Obsah kurzu

1. Práca nadčas

 • Čo je a čo nie je prácou nadčas, evidencia
 • Obmedzenia nariadenej práce nadčas a limity nadčasovej práce
 • Mzda za nadčas, náhradné voľno, mzda s prihliadnutím na prácu nadčas – podnikateľská sféra a verejná služba
 • Nadčas pri pružnom pracovnom čase a pri domáckej práci
 • Najčastejšie chyby

 

2. Dovolenka

 • Výpočet nároku na dovolenku, krátenie pri absencii
 • Čerpanie dovolenky, povinnosti zamestnávateľa
 • Presun dovolenky do ďalších rokov, preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 • Dovolenka pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času a pri kratších úväzkoch
 • Úprava dovolenky pri zmene úväzku
 • Prečerpanie dovolenky

 

3. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • Druhy dohôd, charakteristika,  ukončovanie dohôd, evidencia
 • Povinné náležitosti dohody, písomná informácia pre dohodárov
 • Stravovanie dohodárov

 

4. Plnenia z II. piliera pri žiadosti do 31.12.2024 

 • Doživotný, dočasný dôchodok, programový výber, výnos z investovania
 • Pozostalostné dôchodky, dedenie
 • Vznik nároku, žiadosť-postup, hodnoty
 • II. pilier a NČZD na daňovníka

 

5. Plnenia z II. piliera pri žiadosti od 1.1.2025
    - Pojmy, hodnoty
    - Programový výber, doživotný dôchodok, výnos z investovania
    - Vznik nároku, žiadosť-postup
    - Dedenie
    - II. pilier a NČZD na daňovníka

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, organizačné náklady,

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať