Detail kurzu

Webinár: EKONOMICKÉ MINIMUM – majetok verejnej správy, samosprávy a škôl v roku 2023 - Ing. Ingrid Konečná Veverková

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Na ďalšom zo série webinárov na tému ekonomické minimum sa spolu s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou zameriame na „majetok verejnej správy, samosprávy a škôl“. Najmä na jeho vymedzenieevidenciuzaraďovanie a v neposlednom rade na základnú finančnú kontrolu právnych a ostatných majetkových úkonov. Veľkou výhodou webinára je najmä priestor získať odpovede. Pýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Vymedzenie majetku
  • Evidencia majetku
  • Zaraďovanie majetku
  • Základná finančná kontrola právnych a ostatných majetkových úkonov
  • Priestor na vaše otázky


Harmonogram

09:00 - 10:30 – prednáška spojená s diskusiou

Profil lektora
Ing. Ingrid Konečná Veverková

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Cieľová skupina

Cieľová skupina: zamestnanci orgánov verejnej správy, obcí, miest, vyšších územných celkov, zamestnanci škôl a školských zariadení, kontrolóri, riaditelia, starostovia

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor