Detail kurzu

Webinár: Monitorovanie priestorov v roku 2024 - JUDr. Marcela Macová, PhD.

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zavádzate monitorovací systém a potrebujete poradiť, aké  procesy a dokumenty ste povinní zabezpečiť? Na webinári s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., vám prinášame postup ako na to. Dozviete sa, ako správne označiť monitorované priestory, čo všetko má obsahovať dokumentácia pre kamery, ako záznamy uchovávať, na čo si dať pozor, ale aj to, za čo úrad najčastejšie udeľuje pokuty. Vlastné nastavenia, problémy či otázky môžete navyše konzultovať s lektorkou priamo počas webinára.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Čo môže byť účelom monitorovania priestorov
  • Spôsob a rozsah informácií poskytovaných dotknutej osobe v prvej a druhej vrstve, tzn., kde musíte umiestniť piktogram? Koľko dokumentov potrebujete pri monitorovaní priestorov?
  • Odporúčané lehoty uchovávania videozáznamov a povinnosti prevádzkovateľa v prípade, ak chce videozáznamy uchovávať dlhšie
  • Čo má obsahovať dokumentácia ku kamerovým systémom?
  • Ako má vyzerať test proporcionality, ak sú kamery prevádzkované na základe oprávneného záujmu
  • Priestor na vaše otázky


Harmonogram

9.00 –11.00 prednáška spojená s diskusiou

Profil lektora
JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

Cieľová skupina

....

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor