Detail kurzu

Webinár: Oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v roku 2024 - Ing. Vladimír Ozimý

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Hľadáte praktický návod, ako opraviť základ dane či opraviť odpočítanú daň pri nevymožiteľnej pohľadávke? Daňový poradca Ing. Vladimír Ozimý vám na tomto webinári priblíži dôležité paragrafy a ukáže, ako postupovať v roku 2024

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam zo školenia online na 30 dní


Program

  • čo je opravou základu dane a rozdiel medzi objektívnou skutočnosťou a opravou chyby (opravná faktúra verzus oprava základu dane)
  • oprava základu dane na strane vyhotoviteľa
  • oprava základu dane na strane príjemcu (dobropis verzus ťarchopis)
  • oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke na strane veriteľa a dlžníka
  • uvádzanie skutočností vo výkazoch
  • diskusia


Harmonogram

9.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou


Profil lektora 

Ing. Vladimír Ozimý

Daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch. Okrem lektorskej činnosti denne poradí desiatkam zákazníkov v rámci Daňovej pohotovosti od Poradcu podnikateľa. Má nespočetné skúsenosti v oblasti účtovníctva a daní vďaka vlastnej účtovnej spoločnosti Atomgroup, s.r.o., ktorá pôsobí na území SR, ako aj Českej republiky. Rovnako získava veľa skúseností priamo z praxe daňového poradcu pri komunikácii s finančnou správou.

Cieľová skupina

pre všetkých ktorých táto téma zaujíma . . .

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor