Detail kurzu

Tvorba právnych predpisov

Mgr. Robert Mokráš

Popis kurzu

Teória a prax tvorby právnych predpisov. Kritický pohľad na stav súčasnej legislatívy.

Obsah kurzu

Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov, vybrané články Ústavy Slovenskej republiky, Legislatívne pravidlá vlády, judikatúra, teória práva.

Jednotlivé zásady tvorby právnych predpisov si budeme ukazovať na konkrétnych príkladoch, súčasťou školenia budú aj praktické cvičenia a diskusia.

Obsahom školenia nebude proces prijímania právnych predpisov.


Organizačné poznámky:

V prípade väčšieho počtu záujemcov z jednej organizácie je možné po dohode vykonať školenie aj prezenčnou formou v priestoroch danej organizácie.

Prosím záujemcov aby sa, pokiaľ možno, prihlasovali v dostatočnom časovom predstihu.


Cieľová skupina

Najmä zamestnanci štátnej správy pracujúci v oblasti legislatívy a ďalšie osoby podieľajúce sa na príprave návrhov právnych predpisov.

Školenie je súčasťou vzdelávania podľa zákona o štátnej službe.


Kontaktná osoba

Robert Mokráš

robert.mokras123@gmail.com

Hodnotenie




Organizátor



Ďalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať