Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Opýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov – máte jedinečnú príležitosť!

Cieľová skupina

dopravcom podnikajúcim v medzinárodnej kamiónovej doprave, zasielateľom, účtovníkom

Obsahová náplň

 • Určenie miesta dodania služby prepravy tovaru v závislosti od osoby zákazníka
 • (prepravy medzi členskými štátmi, tretími štátmi a ich kombinácie)
 • Určenie miesta dodania iných služieb, s ktorými sa stretávajú dopravcovia
 • (doplnkové služby pri preprave, nájom dopravných prostriedkov, mýtne)
 • Prepravy tovarov spojené s vývozom a dovozom tovaru
 • (posúdenie jednotlivých prepráv, dôkazy)
 • Deň dodania služby u dopravcu a u zasielateľa, vznik daňovej povinnosti, „samozdanenie“ pri prepravách dodaných zahraničnými osobami
 • Odpočet dane
 • (podmienky odpočítania dane pri službách dodaných zahraničnými osobami)
 • Vyhotovenie faktúr v závislosti od druhu prepravy a zákazníka
 • Uvádzanie prepráv v súhrnnom výkaze
 • Vyplňovanie kontrolného výkazu dopravcom (praktické príklady uvádzania faktúr v kontrolnom výkaze).
 • Rôzne (fakturácia poškodeného tovaru, stojného, márnej jazdy)
 • Diskusia

Lektor:
Ing. Martin Ťažký - Odborník s dlhoročnou praxou v oblasti DPH; zamestnanec finančnej správy. Obľúbený pre jednoduchý a zrozumiteľný výklad podporený mnohými príkladmi z praxe...

Termíny kurzov

28.04.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
26.05.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
08.06.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa
31.07.2017

8.30-16.00 (Bratislava)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana Jánošíková
tel: +421 2/330 052 28
mobil: +421 915 692 889
e-mail: dana.janosikova@eseminare.sk

Adresa
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/330 051 31
email: dana.janosikova@dashofer.sk
web: www.eseminare.sk

Adresa
Verlag Dashöfer, s.r.o.
Železničiarska 13, Bratislava Zobraziť na mape