Štíhly layout

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Porozumieť a naučiť sa základom tvorby štíhleho layoutu a jeho zavedenia.
 • Ukázať základné normy, ktoré je potrebné použiť pri koncepte a novom návrhu.
 • Na praktických ukážkach z praxe upozorniť na chyby, ktoré sa pri návrhoch robia a ako im predísť.
 • Naučiť sa používať základné metódy a princípy.

Cieľová skupina

Pracovníci útvaru riadenia výroby, majstri, priemysloví inžinieri

Obsahová náplň

 • Princípy štíhleho layoutu
 • Rozbor materiálových tokov a väzieb medzi operáciami (metódy a princípy)
 • Analytické metódy a ich použitie
 • Typy usporiadania, všeobecné zásady a tvorba ideálneho usporiadania
 • Koncepčné riešenie a ich varianty
 • Zohľadnenie obmedzení
 • Normatívy = záväzné normy súvisiace s projektovaním koncepčným i detailným
 • Postup a návrh detailného projektovania pracovísk (plus typické chyby, ku ktorým dochádza a ako im predísť)
 • Organizácia projektu návrhu a zavedenie štíhleho layoutu
 • Ukážky riešení a prípadové štúdie z podnikovej praxe
 • Diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
tel: +421 41/239 90 80
mobil: +421 910 944 226
e-mail: lendvayova@ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/239 90 80
email: info@ipaslovakia.sk
web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape