DETAIL KURZU

Internal Ratings-Based (IRB) přístup

Od:

Advanced Risk Management, s.r.o.

Praha 9

Popis kurzu

Účastníci semináře se naučí, jak počítat kapitálový požadavek pro kreditní riziko IRB přístupem a jak zavést IRB přístup tak, aby byly splněny nejen kvantitativní, ale i kvalitativní požadavky na něj kladené. Seminář je založen na platném znění bankovní regulace a zejména praktických zkušenostech získaných při zavádění IRB přístupu v bankách CEE regionu.

Cieľová skupina

Seminář je určen především risk manažerům a projektovým manažerům zodpovědným za implementaci IRB přístupu.

Kontaktná osoba

Monika Gaňová
+420 257 290 252
arm@arm.cz

Hodnotenie
Organizátor