Interní auditor ISO 45001:2018

Popis kurzu

Pochopit význam systematického k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požadavku a identifikaci rizik spojených s podnikáním, včetně prosazování bezpečnějších a zdravějších podmínek práce. Osvojit si aktuální požadavky normy ISO 456001:2018 a související legislativní požadavky. Zajistit kompetenci interních auditorů v souladu s požadavky normy ISO 19011:2018.

Obsah kurzu

  • Úvod do systému managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví
  • Současný stav právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví
  • Závazná struktura norem, procesní přístup a zvažování rizik
  • Požadavky normy ISO 45001:2018 na bezpečnost práce a ochranu zdraví
  • Požadavky na kompetence interního auditora
  • Význam a přínos provádění interních auditů obecně, specifika v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví
  • Příprava, plánování, provádění a vyhodnocování interních auditů
  • Audit vybraných požadavků ISO 45001:2018, výměna zkušeností

Cieľová skupina

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří mají přímou odpovědnost za oblast bezpečnost práce a ochrany zdraví, zejména manažerům kvality a interním auditorům. Doporučujeme také pracovníkům, kteří se zajímají o řízení rizik spojených s podnikáním, zástupcům odborových organizací a dalším sociálním partnerům hájícím zájmy pracovníků.

Poznámka k cene

certifikovaní klienti NQA CZ mají slevu 20% z ceny kurzu

Kontaktná osoba

Ing. Šárka Tůmová
+420 567 300 215
audit@nqa.cz

Organizátor