DETAIL KURZU

Finančný manažment pre nefinančných manažérov

Od:

MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia

Bratislava

Popis kurzu

Ľudia sú zdrojom činností. Činnosti sú zdrojom nákladov. Náklady sú zdrojom toku peňazí (a problémov ak nie sú správne riadené; správne riadené náklady môžu byť zdrojom výnosov). Nie každý tok peňazí (platba) je náklad. Nie každý náklad vo firme je konečný.

Niektoré finančné výkazy sú rovnaké pre všetky firmy, iné sa medzi firmami odlišujú (často iba formou). Interné finančné výkazy sú v rámci jednej firmy rovnaké pre všetkých manažérov a oddelenia a poskytujú rôzny typ a rozsah informácií pre každú úroveň riadenia. Preto je vhodné aby sa jedného kurzu zúčastnili manažéri rovnakej úrovne, prípadne o jednu úroveň nižšie (vyššie).

Obsah kurzu

Čo všetko sa naučíte?
Počas kurzu vám poskytneme jednoduchý návod ako tokom financií porozumieť a vhodne plánovať činnosti z pohľadu nákladov. Poskytneme „preklad do zrozumiteľnej reči“ odborných termínov, ktoré sú často používané ale zriedka využívané. Poskytneme návod ako výkazom a analýzam rozumieť, nielen ich čítať. Poskytneme základný prehľad legislatívy, ktorý na výšku má významný vplyv (nielen pri v poslednej dobe častých zmenách sadzby dane 19% na 23% na 22% na ?), tak aby optimalizácia bola zábavou, nie obavou.

Obsah kurzu:

  • Základné aj nezvyčajné pojmy (náklady, výnosy, výdavky, príjmy, IAS, IFRS, US GAAP,…)
  • Legislatíva (ovplyvňujúca výšku výnosov a nákladov,…)
  • Finančné výkazy (druhy výkazov, forma, obsah, otvorené a skryté chyby,…)
  • Kontrola a controlling (podobný výraz, rozdielny obsah)
  • Optimalizácia nákladov a výnosov (znižovanie, zvyšovanie, zrušenie, zmena,…)
  • Príklady z praxe

O svoje skúsenosti sa s Vami podelí: Ing. Peter Andrišin
Inžiniersky titul získal z Vysoké učení technické v Brne. Je držiteľom Six Sigma Black Belt, manažment vyštudoval na prestížnej švajčiarskej IMD Business School. Na Slovensku spoluzakladal Sony a Nike, kde pôsobil ako finančný a personálny riaditeľ. V 1999 spoluza­kladal európske účtovné centrum (EAS) v Zurichu, inicioval vytvorenie oddelenia interného auditu v rámci EU. Slovenskú poštu š.p. v 2004 ako riaditeľ pre financie a vnútorný audit transformoval na akciovú spoločnosť, pričom trojnásobne zvýšil zisk oproti predošlému roku. Ako riaditeľ Centra zdieľaných služieb pre finančné a administratívne služby pre krajiny EU pôsobil v Accenture a KONE. Od roku 2010 sa špecializuje na krízový manažment a motiváciu zamestnancov. Držiteľ európskeho ocenenia Luca Pacioli Award for Excellence a licencie Talent Keepers Coach.

Cieľová skupina

Manažéri z rôznych oddelení, ale na jednej úrovni

Kontaktná osoba

Martina Vyskočová
+421 911 878 107
martina@mvakademia.sk

Hodnotenie
Organizátor