DETAIL KURZU

Opatrovateľstvo

Od:

Akadémia vzdelávania Michalovce

Michalovce

Popis kurzu

Cieľom kurzu je pripraviť absolventa pre osobnú prácu s klientom,t.j­.zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu a sociálnu terapiu s cieľom podporiť čo najdlhšie sebestačnosť klienta a jeho sebaúctu

Cieľová skupina

Záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť.

Certifikát Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou / slovensko-nemecké Poznámka k cene

pre evidovaných nezamestnaných na ÚPSVaR je kurz hradený v plnej výške cez projekt REPAS, REPAS+)

Kontaktná osoba

Jarmila Kurdilová Mgr.
+421 902 930 232
avmichalovce@avmichalovce.sk

Hodnotenie
Organizátor