Aktuality v ochrane osobných údajov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Čaká vás kontrola z Úradu na ochranu osobných údajov SR. Koho sa chystajú skontrolovať? Na čo si treba dať pozor? Spracúvate osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov? Máte vypracovanú internú dokumentáciu o protispoločenskej činnosti alebo o monitorovaní zamestnancov?

Cieľová skupina

Počas seminára si povieme, že rok 2016 by mal byť z pohľadu ochrany osobných údajov prelomový, pretože sa predpokladá, že Európska únia schváli nové nariadenie o ochrane osobných údajov. Viete, kedy vás čakajú zmeny? Nezabudnite, kým neuplynie prechodné ustanovenie nového nariadenia, úrad bude stále kontrolovať dokumentáciu vypracovanú podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Obsahová náplň

Obsah seminára:

 • pôsobnosť zákona
 • vymedzenie základných pojmov (vysvetlenie si na príkladoch, kto je sprostredkovateľ, tretia strana, príjemca)
 • sprostredkovateľ (zmluva, spôsoby informovania dotknutých osôb)
 • identifikácia informačných systémov
 • právny základ; Viete, kedy musíte pýtať súhlas dotknutej osoby a kedy nie?
 • náležitosti súhlasu
 • kamerové systémy (monitorovanie zamestnancov, monitorovanie priestorov prístupných a neprístupných verejnosti)
 • bezpečnostná dokumentácia
 • poučenia oprávnených osôb
 • zodpovedná osoba
 • evidencia, oznámenie, osobitná registrácia
 • viete, kedy je potrebný súhlas zamestnanca na spracúvanie osobných údajov?
 • práva a povinnosti kontrolovanej osoby a kontrolného orgánu
 • kontrola
 • spôsoby námietok, vyjadrení, rozkladu

Lektor:
JUDr. Marcela Macová

Typ a platnosť osvedčenia:
potvrdenie o absolvovaní

Termíny kurzov

13.12.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Silvia Tibenská
tel: +421 911 936 014
e-mail: kurzy@naucime.sk

Adresa
Štefánikova 6, 917 01 Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: 0911/936-014 Jazyky: 0902/930-203
email: info@naucime.sk
web: naucime.sk/

Adresa
Akadémia vzdelávania Trnava s.r.o.
Štefánikova 6, Trnava Zobraziť na mape